Študijné odbory

Doktorandské štúdium

 

Študijné programy                                                    kódy

Biomedicínske inžinierstvo........................................ 5.2.47

Školitelia v študijnom odbore ELEKTROTECHNIKA, študijný program BIOMEDICÍNSKE INŽINIERSTVO

Dr.h.c. mult. prof. Ing. Jozef ŽIVČÁK, DrSc., MPH.
prof. Ing. Radovan HUDÁK, PhD. 
RNDr. Marianna TREBUŇOVÁ, PhD.
doc. Ing. Teodor TÓTH, PhD.

doc. Ing. Tatiana KELEMENOVÁ, PhD

doc. Ing. Karel SAKSL, DRSc.

Naša addresa:
Technická univerzita v Košiciach
Strojnícka fakulta
Katedra biomedicínskeho inžinierstva a merania
Letná 9, 5. poschodie A-blok
042 00 Košice
 

  


 

Úradné hodiny:

Utorok: od 8,00 hod do 12,00 hod

Štvrtok: od 8,00 hod do 12,00 hod

Pre študentov