Sponzori, EÚ

 

 

 

 

 

 

Katedra priemyselného inžinierstva a manažmentu je spoluriešiteľom projektov

financovaných z prostriedkov

 Európskeho štrukturálneho fondu regionálneho rozvoja

                 ITMS: 26220220182

„Univerzitný vedecký park TECHNICOM pre inovačné aplikácie s podporou znalostných technológií“

 a

            ITMS: 26220220028

„Implementácia a modifikácia technológie na znižovanie výskytu siníc v stojatých vodách“      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Katedra priemyselného inžinierstva a manažmentu