Laboratória a učebne

TRIPOLYS II

Zodpovedný vedúci: Ing. Viktória Rajťúková, PhD.
Umiestnenie: Letná 9, hlavná budova, prízemie B-blok, č.m. B003

 

 

Zameranie laboratória

Laboratórium je zamerané na veľkoformátovú 3D tlač polyméru PA12 pre medicínske aplikácie. Zariadenie a používaný materiál majú certifikát pre dočasné invazívne aplikácie, napr. na tvorbu chirurgických navádzacích pre prípravu zavádzania sériových implantátov (endoprotéz) ako aj personalizovaných implantátov. Súčasťou laboratória je tiež zariadenie na chemicko-mechanické odstraňovanie podporného materiálu pre plastovú, ale aj kovovú aditívnu výrobu..

 tripolys 01

 

Ciele laboratória

  • Zoznámiť študentov s technológiou selective Laser sintering (SLS), prípravným procesmi a procesmi po 3D tlači
  • Študenti nadobudnú teoretické ale aj praktické znalosti a zručnosti v oblasti prípravy 3D modelov pre tlač technológiou SLS prípravu tlačových platní pre nahratie do stroja (polohovanie a optimalizácia), príprava a spustenie 3D tlače a povrchová úprava dielov po tlači (tzv. postprocessing)
  • Naučia sa využívať technológiu na prípravu a tlač chirurgických navádzacích systémov a šablon s certifikovaného materiálu aplikácie

 tripolys 02

 

Prístrojové vybavenie laboratória

  • EOSINT P396 (EOS GmbH, Nemecko)
  • SafeETCH (Amazemet, Poľsko)

 

Softvérové vybavenie laboratória

  • Dassault Systemes SolidWorks

 

Vyučované predmety

  • Biomedicínske inžinierstvo I
Naša addresa:
Technická univerzita v Košiciach
Strojnícka fakulta
Katedra biomedicínskeho inžinierstva a merania
Letná 9, 5. poschodie A-blok
042 00 Košice
 

  


 

Úradné hodiny:

Utorok: od 8,00 hod do 12,00 hod

Štvrtok: od 8,00 hod do 12,00 hod

Pre študentov