Domov
galer

Videogaléria

Zaujímavé vídeá. Klikni ...
vmediach

Katedra v médiách

Vysielanie v STV2, TA3, články v novinách. Klikni...
vzucba2

Prečo študovať na KBIaM

Chceš vedieť prečo by si mal/a/ študovať práve u nás ? Klikni a pozri si ...

Genéza vzniku katedry sa traduje od r. 1952 vytvorením Katedry všeobecného strojárstva na VŠT v Košiciach pod vedením prof. Ing. Františka KÁMENA do r. 1954.
V r. 1954 vznikla Katedra vodných a tepelných motorov, kde vedúcim katedry sa stal prof. Ing. Ferdinand ŠUJANSKÝ. V roku 1959 došlo k zmene názvu pracoviska na Katedru energetických strojov. V r. 1970 vedúcim katedry sa stal doc. Ing. Fedor ČUPKA a v roku 1973 došlo k zmene názvu katedry na Katedru prístrojovej, regulačnej a energetickej techniky.
V roku 1986 vedenie katedry prebral prof. Ing. Dušan ŠIMŠÍK, CSc., a súčasne s organizačnou zmenou na fakulte sa zmenil názov katedry na Katedru merania a regulácie.
V r. 1990 vedúcim katedry sa stal prof. Ing. Ivan SLIMÁK, CSc.
V r. 1992 sa odčlenilo oddelenie energetickej techniky a opätovne vznikla na SjF Katedra energetickej techniky. Katedru s pôvodným názvom až do roku 1998 viedol prof. Slimák.
V roku 1998 z dôvodu novej organizačnej štruktúry fakulty sa zmenil názov katedry na Katedru automatizácie, merania a mechatroniky, ktorú viedol prof. Ing. Ivan GÓTS, PhD.
V roku 2001 sa z katedry odčlenilo oddelenie inžinierstva kvality produkcie, ktoré prešlo na novú Katedru bezpečnosti a kvality produkcie. Prof. Góts pôvodnú katedru viedol až do roku 2001.
V roku 2001 sa vedúcim katedry stal Dr. h. c. mult. prof. Ing. Jozef ŽIVČÁK, DrSc., MPH od 1.9.2002 s názvom katedry: Katedra prístrojového a biomedicínskeho inžinierstva.
Od 1.1.2008 sa katedra zlúčila s Katedrou automatizácie a riadenia. Vznikla tak katedra s novým názvom: Katedra biomedicínskeho inžinierstva, automatizácie a merania.
Od 1.7.2011 na základe organizačných zmien pracovísk fakulty odčlenením Automatizácie, vznikla katedra s názvom: Katedra biomedicínskeho inžinierstva a merania.

Od roku 2019 vedie katedru prof. Ing. Radovan HUDÁK, PhD.

V súčasnosti zabezpečuje katedra pedagogicko - výskumnú činnosť v biomedicínskom inžinierstve, protetike a ortotike, všeobecnom strojárstve, mechatronike, meraní, ... 

Katedra biomedicínskeho inžinierstva

 

A MERANIA

Vedúci katedry a riaditeľ ÚŠIP: prof. Ing. HUDÁK Radovan, PhD. tel. 602 – 2381 tel.  m. A530

Zástupca vedúceho katedry pre pedagogiku: doc. Ing. TÓTH Teodor, PhD. tel. 602 – 3224 m. B/P018
Zástupca vedúceho katedry pre vedu a výskum: Ing. FERENČÍK Norbert, PhD. tel. 602 – 2043 m. B/P037
       
sekretárka: MAZÁKOVÁ Dana tel. 602 – 2380 m. A530
Hospodárka: Ing. MESTEROVÁ Slávka tel. 602 2169 m. A531
Tajomník katedry: Ing. RAJŤÚKOVÁ Viktória, PhD. tel. 602 2651  m. B/P013
       
  Oddelenie biomedicínskeho inžinierstva    
Vedúci oddelenia: prof. Ing. HUDÁK Radovan, PhD. 602 – 2381 A530
členovia oddelenia: Dr.h.c. mult. prof. Ing. ŽIVČÁK Jozef, DrSc., MPH 602 – 2015 dekanát SjF
  doc. RNDr. TREBUŇOVÁ Marianna, PhD. 
602 – 2358 A520 
  doc. Ing. SCHNITZER Marek, PhD. 
602 – 2359 A518 
  Ing. RAJŤÚKOVÁ Viktória, PhD. 
602 – 2651 B/P013
       
  Oddelenie protetiky a ortotiky    
Vedúci oddelenia: Ing. BEDNARČÍKOVÁ Lucia, PhD. 602 – 2382 B006 
členovia oddelenia: Ing. MICHALÍKOVÁ Monika, PhD. 602 – 2657 B/P014
     
Doktorandi:    
  Ing. ONDREJOVÁ Bibiána, 3. roč. 602 – 2655 B/101
  Ing. KOLEMBUSOVÁ  Petra, 2. roč. 602 – 2043  B/P037 
  Ing. DEMETEROVÁ  Jana, 2. roč. 602 – 2378  A517 
  Ing. SEDLÁKOVÁ Veronika, 1. roč 602 – 2044 B/P008
       
  Oddelenie merania    
Vedúci oddelenia: prof. Ing. DOVICA Miroslav, PhD. 602 – 3220 A519
Členovia oddelenia: doc. Ing. KELEMENOVÁ Tatiana, PhD. 602 – 2361 B322
  doc. Ing. TÓTH Teodor, PhD. 602 – 3224 B/P018
       
Doktorandi: Ing. KOLÁRIKOVÁ Ivana, 4.roč. 602 – 2745 B323
       
Výskumní pracovníci:  Ing. FINDRIK BALOGOVÁ Alena, PhD. 602 – 2651 B/P013
  Ing. DANKO Mária, PhD. 602 – 2382 B006 
  Ing. KOHAN Miroslav, PhD. 602 – 2044 B/P026
  RNDr. BAČENKOVÁ Darina, PhD. 602 – 2358 A520 
  Ing. FERENČÍK Norbert, PhD. 602 - 2043 B/P037
  Ing. HLUBEŇOVÁ Jana, PhD. MSC. 602 - 2169 A531
  Ing. ŠTEFANOVIČ Branko, PhD. 602 - 2655 B/101
  Ing. BALINT  Tomáš, PhD. MPH 602 - 2044 B/P026
       
Ostatní pracovníci: MAZÁKOVÁ Dana 602 – 2380 A530
  Ing. MESTEROVÁ Slávka 602 – 2169 A531
       
       
       

ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA KATEDRY

Oddelenie biomedicínskeho inžinierstva zabezpečuje výučbu základných odborných predmetov v študijných programoch: Protetika a ortotika (BŠ), Biomedicínske inžinierstvo (IŠ) a predmetov iných ročníkov a odborov: Základy biomedicínskeho inžineirstva.

Oddelenie merania zabezpečuje výučbu základných odborných predmetov v študijnom programe: Meranie (IŠ) a predmetov iných ročníkov a odborov: Strojárska metrológia, Základy metrológie, Komponenty a moduly mechatronických systémov a Mikromechanizmy a Presná mechanika.


hudak5  Vedúci katedry a riaditeľ ústavu, vedúci oddelenia Biomedicínske inžinierstvo:
  prof. Ing. Radovan HUDÁK, PhD.
  Telefón: 055/602 2381, kl.2381
  Email: radovan.hudak@tuke.sk
  Miestnosť číslo A530, 5. poschodie, A - blok

 

toth  Zástupca vedúceho katedry pre pedagogiku:
  doc. Ing. Teodor TÓTH, PhD.
  Telefón: 055/602 3224, kl.3224
  Email: teodor.toth@tuke.sk
  Miestnosť číslo B/P018, prízemie, B-blok

 

ferencik  Zástupca vedúceho katedry pre vedu a výskum:
  Ing. Norbert FERENČÍK, PhD.
  Telefón: 055/602 2043, kl.2043
  Email: norbert.ferencik@tuke.sk
  Miestnosť číslo B/P037, prízemie, B-blok

Technická univerzita v Košiciach

Strojnícka fakulta

Katedra biomedicínskeho inžinierstva a merania

Letná 9, 042 00 Košice

telefón sekretariát: +421 / 55 / 602 2380

email sekretariát: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

telefón vedúci katedry a riaditeľ ÚŠIP: +421 / 55 / 602 2381

email vedúci katedry: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 

 

O škole                                                                                                                           O katedre
                                                         
oskoleokatedre

  

O výučbe                                                                                                                        Metrotom


metrotomovyucbe 

Prečo študovať na KBIaM

PaO1

 

BI1

  

Čítaj viac o študijných programoch bakalárskeho a inžinierskeho stupňa v rubrike ŠTÚDIUM - ŠTUDIJNÉ PROGRAMY ...

 

Genéza vzniku katedry sa traduje od r. 1952 vytvorením Katedry všeobecného strojárstva na VŠT v Košiciach pod vedením prof. Ing. Františka KÁMENA do r. 1954.
V r. 1954 vznikla Katedra vodných a tepelných motorov, kde vedúcim katedry sa stal prof. Ing. Ferdinand ŠUJANSKÝ. V roku 1959 došlo k zmene názvu pracoviska na Katedru energetických strojov. V r. 1970 vedúcim katedry sa stal doc. Ing. Fedor ČUPKA a v roku 1973 došlo k zmene názvu katedry na Katedru prístrojovej, regulačnej a energetickej techniky.
V roku 1986 vedenie katedry prebral prof. Ing. Dušan ŠIMŠÍK, CSc., a súčasne s organizačnou zmenou na fakulte sa zmenil názov katedry na Katedru merania a regulácie.
V r. 1990 vedúcim katedry sa stal prof. Ing. Ivan SLIMÁK, CSc.
V r. 1992 sa odčlenilo oddelenie energetickej techniky a opätovne vznikla na SjF Katedra energetickej techniky. Katedru s pôvodným názvom až do roku 1998 viedol prof. Slimák.
V roku 1998 z dôvodu novej organizačnej štruktúry fakulty sa zmenil názov katedry na Katedru automatizácie, merania a mechatroniky, ktorú viedol prof. Ing. Ivan GÓTS, PhD.
V roku 2001 sa z katedry odčlenilo oddelenie inžinierstva kvality produkcie, ktoré prešlo na novú Katedru bezpečnosti a kvality produkcie. Prof. Góts pôvodnú katedru viedol až do roku 2001.
V roku 2001 sa vedúcim katedry stal Dr. h. c. mult. prof. Ing. Jozef ŽIVČÁK, DrSc., MPH od 1.9.2002 s názvom katedry: Katedra prístrojového a biomedicínskeho inžinierstva.
Od 1.1.2008 sa katedra zlúčila s Katedrou automatizácie a riadenia. Vznikla tak katedra s novým názvom: Katedra biomedicínskeho inžinierstva, automatizácie a merania.
Od 1.7.2011 na základe organizačných zmien pracovísk fakulty odčlenením Automatizácie, vznikla katedra s názvom: Katedra biomedicínskeho inžinierstva a merania.

Od roku 2019 vedie katedru prof. Ing. Radovan HUDÁK, PhD.

 

V súčasnosti zabezpečuje katedra pedagogicko - výskumnú činnosť v biomedicínskom inžinierstve, protetike a ortotike, všeobecnom strojárstve, mechatronike, meraní, ... 

Naša addresa:
Technická univerzita v Košiciach
Strojnícka fakulta
Katedra biomedicínskeho inžinierstva a merania
Letná 9, 5. poschodie A-blok
042 00 Košice
 

  


 

Úradné hodiny:

Utorok: od 8,00 hod do 12,00 hod

Štvrtok: od 8,00 hod do 12,00 hod

Pre študentov