VEGA

logo sjf 2018sk new

fotogaleria
videogaleria
fakulta media
preco studovat

rok-2022

ÚstavKatedraR.č. projektuNázov projektuZodpovedný riešiteľoddo
ÚAMaRaVT KPAaM 1/0436/22 Výskum a vývoj metód modelovania a algoritmov riadenia kinematicky redundantných mechanizmov doc. Ing. Ivan Virgala, PhD. 2022 2025
1/0169/22 Nové metodiky prístupov k dátam automatizovaných a robotizovaných pracovísk doc. Ing. Marek Vagaš, PhD. 2022 2025
1/0201/21 Mobilný mechatronický asistent prof. Ing. Michal Kelemen, PhD. 2021 2024
ÚTaMI KTMaPPV 1/0384/20 Optimalizácia podmienok strihania elektroplechov za účelom zníženia strát elektrických motorov (pohonov) prof. Ing. Emil Spišák, CSc. 2020 2023
1/0497/20 Aplikácia progresívnych technológií pri obnove funkčných plôch výrobkov prof. Ing. Janette Brezinová, PhD. 2020 2022
1/0154/19 Výskum kombinovaných technológií spájania rôznorodých materiálov pre automobilový priemysel doc. Ing. Anna Guzanová, PhD. 2019 2022
1/0259/19 Výskum inovatívnych metód tvárnenia a spájania pre zlepšenie úžitkových vlastností tenkostenných komponentov prof. Ing. Ján Slota, PhD. 2019 2022
KAV  2/0080/19 Predikcia zvariteľnosti a lisovateľnosti kombinovaných laserom zváraných prístrihov z vysokopevných ocelí s podporou CAE systémov prof. Ing. Emil Evin, PhD.
(partner v projekte ÚMV SAV Košice)
2019 2022
ÚPIMaIP KPaDI 1/0508/22 Inovatívne a digitálne technológie vo výrobných a logistických procesoch a systémoch doc. Ing. Miriam Pekarčíková, PhD. 2022 2025
1/0340/21 Vplyv pandémie a následnej hospodárskej krízy na vývoj digitalizácie podnikov a spoločnosti na Slovensku prof. Ing. Jaroslava Kádárová, PhD. 2021 2024
1/0438/20 Interakcia digitálnych technológií za účelom podpory softvérovej a hardvérovej komunikácie pokročilej platformy systému výroby prof. Ing. Peter Trebuňa, PhD. 2020 2023
KIP 1/0485/22 Vývoj metodík zvyšovania akustickej kvality zvuku produktov vizualizačnými a psychoakustickými metódami Dr. h. c. mult. prof. Ing. Miroslav Badida, PhD. 2022 2024
ÚMEaKI KAMaSI 1/0516/22 Výskum vplyvu technológie výroby kompozitných materiálov na ich mechanické a únavové vlastnosti využitím numerických a experimentálnych metód doc. Ing. Miroslav Pástor, PhD. 2022 2025
1/0500/20 Výskum mechanických vlastností materiálov so zložitou
vnútornou štruktúrou numerickými a experimentálnymi metódami mechaniky
prof. Ing. Jozef Bocko, CSc. 2020 2023
KKaDI 1/0318/21 Výskum a vývoj inovácii pre efektívnejšie využitie obnoviteľných zdrojov energie a znižovanie uhlíkovej stopy vozidiel doc. Ing. Michal Puškár, PhD. 2021 2024
1/0528/20 Riešenie nových prvkov ladenia mechanických sústav prof. Ing. Robert Grega, PhD. 2020 2023
KET 1/0532/22 Výskum a vývoj energetických a konštrukčných prvkov vodíkového zásobníka pre mobilné aplikácie prof. Ing. Tomáš Brestovič, PhD. 2022 2024
1/0626/20 Výskum možností zníženia energetickej náročnosti procesu chladenia metalhydridových zásobníkov pri absorpčnom uskladnení vodíka doc. Ing. Marián Lázár, PhD. 2020 2022
ÚŠIP  KBIaM 1/0599/22 Konštrukčné riešenie a biomechanická analýza personalizovaných inštrumentov pre arthroskopické aplikácie Dr. h. c. mult. prof. Ing. Jozef Živčák, PhD., MPH 2022 2024
1/0387/22 Vývoj a testovanie systémov pre riadenú stimuláciu rastu buniek v prostredí bioreaktora s využitím počítačového videnia prof. Ing. Radovan Hudák, PhD. 2022 2025
1/0168/21 Výskum a aplikácia dotykových a bezdotykových metód merania vlastností výrobkov aditívnej výroby prof. Ing. Miroslav Dovica, PhD. 2021 2023
Fakultné
pracovisko
PaIC 1/0457/21 Zefektívnenie obrábania niklových superzliatin textúrovaním rezných nástrojov a použitím tuhých procesných médií doc. Ing. Marek Vrabeľ, PhD. 2021 2024

 

rok-2021

ÚstavKatedraR.č. projektuNázov projektuZodpovedný riešiteľoddo
ÚAMaRaVT KM 1/0201/21 Mobilný mechatronický asistent prof. Ing. Michal Kelemen, PhD. 2021 2024
1/0389/18 Výskum a vývoj kinematicky redundantných mechanizmov doc. Ing. Ivan Virgala, PhD. 2018 2021
KAaKR 1/0330/19 Výskum a návrh algoritmov a systémov pre fúziu rôznorodých dát v multisenzorových architektúrach prof. Ing. Alena Galajdová, PhD. 2019 2021
ÚTaMI KTMaPPV 1/0384/20 Optimalizácia podmienok strihania elektroplechov za účelom zníženia strát elektrických motorov (pohonov) prof. Ing. Emil Spišák, CSc. 2020 2023
1/0497/20 Aplikácia progresívnych technológií pri obnove funkčných plôch výrobkov prof. Ing. Janette Brezinová, PhD. 2020 2022
1/0154/19 Výskum kombinovaných technológií spájania rôznorodých materiálov pre automobilový priemysel doc. Ing. Anna Guzanová, PhD. 2019 2022
1/0259/19 Výskum inovatívnych metód tvárnenia a spájania pre zlepšenie úžitkových vlastností tenkostenných komponentov prof. Ing. Ján Slota, PhD. 2019 2022
KAV  2/0080/19 Predikcia zvariteľnosti a lisovateľnosti kombinovaných laserom zváraných prístrihov z vysokopevných ocelí s podporou CAE systémov prof. Ing. Emil Evin, PhD.
(partner v projekte ÚMV SAV Košice)
2019 2022
1/0110/18 Výskum a vývoj v oblasti využitia metód reverzného inžinierstva a rýchleho prototypovania pre inovácie konštrukčných častí experimentálnych vozidiel a dopravných zariadení doc. Ing. Michal Fabian, PhD. 2018 2021
ÚMPaDI 1/0340/21 Vplyv pandémie a následnej hospodárskej krízy na vývoj digitalizácie podnikov a spoločnosti na Slovensku prof. Ing. Jaroslava Kádárová, PhD. 2021 2024
1/0438/20 Interakcia digitálnych technológií za účelom podpory softvérovej a hardvérovej komunikácie pokročilej platformy systému výroby prof. Ing. Peter Trebuňa, PhD. 2020 2023
ÚKIaM KAMaSI 1/0500/20 Výskum mechanických vlastností materiálov so zložitou
vnútornou štruktúrou numerickými a experimentálnymi metódami mechaniky
prof. Ing. Jozef Bocko, CSc. 2020 2023
1/0290/18 Vývoj nových metodík určovania deformačných a napäťových polí v prvkoch mechanických sústav optickými metódami experimentálnej mechaniky doc. Ing. Peter Frankovský, PhD. 2018 2021
1/0355/18 Využitie experimentálnych metód mechaniky pre spresňovanie a verifikáciu numerických modelov mechanických sústav so zameraním na kompozitné materiály doc. Ing. Róbert Huňady, PhD. 2018 2021
KKaDI 1/0318/21 Výskum a vývoj inovácii pre efektívnejšie využitie obnoviteľných zdrojov energie a znižovanie uhlíkovej stopy vozidiel doc. Ing. Michal Puškár, PhD. 2021 2024
1/0528/20 Riešenie nových prvkov ladenia mechanických sústav prof. Ing. Jaroslav Homišin, CSc. 2020 2023
ÚŠIP  KBIaM 1/0168/21 Výskum a aplikácia dotykových a bezdotykových metód merania vlastností výrobkov aditívnej výroby prof. Ing. Miroslav Dovica, PhD. 2021 2023
1/0179/19 Výskum, vývoj a testovanie bioreaktora pre kultiváciu tkanív a orgánov po bioaditívnej výrobe prof. Ing. Radovan Hudák, PhD. 2019 2021
Fakultné
pracovisko
PaIC 1/0457/21 Zefektívnenie obrábania niklových superzliatin textúrovaním rezných nástrojov a použitím tuhých procesných médií doc. Ing. Marek Vrabeľ, PhD. 2021 2024

 

rok-2020

ÚstavKatedraR.č. projektuNázov projektuZodpovedný riešiteľoddo
ÚAMaRaVT KM 1/0389/18 Výskum a vývoj kinematicky redundantných mechanizmov doc. Ing. Ivan Virgala, PhD. 2018 2021
KAaKR 1/0330/19 Výskum a návrh algoritmov a systémov pre fúziu rôznorodých dát v multisenzorových architektúrach doc. Ing. Alena Galajdová, PhD. 2019 2021
ÚTaMI KSTaM 1/0384/20 Optimalizácia podmienok strihania elektroplechov za účelom zníženia strát elektrických motorov (pohonov) prof. Ing. Emil Spišák, CSc. 2020 2023
1/0497/20 Aplikácia progresívnych technológií pri obnove funkčných plôch výrobkov prof. Ing. Janette Brezinová, PhD. 2020 2022
1/0154/19 Výskum kombinovaných technológií spájania rôznorodých materiálov pre automobilový priemysel doc. Ing. Anna Guzanová, PhD. 2019 2022
1/0432/17 Výskum nanokompozitných tvrdých povlakov pre zlepšenie funkčných vlastností strojárskych dielcov doc. Ing. Daniel Kottfer, PhD. 2017 2020
KAV  2/0080/19 Predikcia zvariteľnosti a lisovateľnosti kombinovaných laserom zváraných prístrihov z vysokopevných ocelí s podporou CAE systémov prof. Ing. Emil Evin, PhD.
(partner v projekte ÚMV SAV Košice)
2019 2022
1/0110/18 Výskum a vývoj v oblasti využitia metód reverzného inžinierstva a rýchleho prototypovania pre inovácie konštrukčných častí experimentálnych vozidiel a dopravných zariadení doc. Ing. Michal Fabian, PhD. 2018 2021
KPPT 1/0259/19 Výskum inovatívnych metód tvárnenia a spájania pre zlepšenie úžitkových vlastností tenkostenných komponentov prof. Ing. Ján Slota, PhD. 2019 2022
ÚMPaDI 1/0438/20 Interakcia digitálnych technológií za účelom podpory softvérovej a hardvérovej komunikácie pokročilej platformy systému výroby prof. Ing. Peter Trebuňa, PhD. 2020 2023
ÚKIaM KAMaSI 1/0500/20 Výskum mechanických vlastností materiálov so zložitou
vnútornou štruktúrou numerickými a experimentálnymi metódami mechaniky
prof. Ing. Jozef Bocko, CSc. 2020 2023
1/0290/18 Vývoj nových metodík určovania deformačných a napäťových polí v prvkoch mechanických sústav optickými metódami experimentálnej mechaniky doc. Ing. Peter Frankovský, PhD. 2018 2021
1/0355/18 Využitie experimentálnych metód mechaniky pre spresňovanie a verifikáciu numerických modelov mechanických sústav so zameraním na kompozitné materiály doc. Ing. Róbert Huňady, PhD. 2018 2021
KKaDI 1/0528/20 Riešenie nových prvkov ladenia mechanických sústav prof. Ing. Jaroslav Homišin, CSc. 2020 2023
1/0473/17 Výskum a vývoj technológie samovznietenia homogénnej palivovej zmesi pomocou kompresie pre zvýšenie účinnosti motora a redukciu emisií vozidla doc. Ing. Michal Puškár, PhD. 2017 2020
ÚŠIP  KBaKP 1/0121/18 Vývoj metód implementácie a verifikácie komplexného riešenia bezpečnosti v Smart Factory ako súčasti Statégie Priemysel 4.0 Dr. h. c. mult. prof. Ing. Juraj Sinay, DrSc. 2018 2020
KBIaM 1/0179/19 Výskum, vývoj a testovanie bioreaktora pre kultiváciu tkanív a orgánov po bioaditívnej výrobe doc. Ing. Radovan Hudák, PhD. 2019 2021
1/0316/18 Uplatnenie paradigmy pri metrotomografii Dr. h. c. mult. prof. Ing. Jozef Živčák, PhD., MPH 2018 2020
1/0224/18 Výskum a vývoj testovacích a meracích metód v súradnicovej metrológií prof. Ing. Miroslav Dovica, PhD. 2018 2020
ÚEaPI
  KET 1/0626/20 Výskum možností zníženia energetickej náročnosti procesu chladenia metalhydridových zásobníkov pri absorpčnom uskladnení vodíka doc. Ing. Marián Lázár, PhD. 2020 2022
1/0108/19 Výskum možností využitia metalhydridových zliatin pre vysokoúčinnú separáciu vodíka zo syntéznych plynov vznikajúcich pri spracovaní odpadov plazmovou technológiou doc. Ing. Tomáš Brestovič, PhD. 2019 2021
Fakultné
pracovisko
PaIC 1/0219/18 Vývoj inteligentného monitorovacieho systému pre produkciu nezameniteľných dielcov s nulovou chybovosťou Ing. Marek Vrabeľ, PhD. 2018 2020

 

rok-2019

ÚstavKatedraR.č. projektuNázov projektuZodpovedný riešiteľoddo
ÚAMRaVT KM 1/0389/18 Výskum a vývoj kinematicky redundantných mechanizmov doc. Ing. Ivan Virgala, PhD. 2018 2021
1/0872/16 Výskum syntetických a biologicky inšpirovaných lokomócií mechatronických sústav v členitom teréne prof. Ing. Michal Kelemen, PhD. 2016 2019
KAaKR 1/0330/19 Výskum a návrh algoritmov a systémov pre fúziu rôznorodých dát v multisenzorových architektúrach doc. Ing. Alena Galajdová, PhD. 2019 2021
KVT 1/0437/17 Výskum a vývoj rotačného modulu s neobmedzeným stupňom rotácie prof. Ing. Jozef Svetlík, PhD. 2017 2019
ÚTaMI KSTaM 1/0154/19 Výskum kombinovaných technológií spájania rôznorodých materiálov pre automobilový priemysel doc. Ing. Anna Guzanová, PhD. 2019 2022
1/0432/17 Výskum nanokompozitných tvrdých povlakov pre zlepšenie funkčných vlastností strojárskych dielcov doc. Ing. Daniel Kottfer, PhD. 2017 2020
1/0441/17 Aplikácia vysokopevných materiálov pre povrchové diely karosérie automobilu prof. Ing. Emil Spišák, CSc. 2017 2019
1/0424/17 Výskum vlastností novokoncipovaných vrstiev a povlakov v tribologických systémoch prof. Ing. Janette Brezinová, PhD. 2017 2019
KAV 2/0080/19 Predikcia zvariteľnosti a lisovateľnosti kombinovaných laserom zváraných prístrihov z vysokopevných ocelí s podporou CAE systémov prof. Ing. Emil Evin, PhD.
(partner v projekte ÚMV SAV Košice)
2019 2022
1/0110/18 Výskum a vývoj v oblasti využitia metód reverzného inžinierstva a rýchleho prototypovania pre inovácie konštrukčných častí experimentálnych vozidiel a dopravných zariadení doc. Ing. Michal Fabian,  PhD.  2018 2021
KPPT 1/0259/19 Výskum inovatívnych metód tvárnenia a spájania pre zlepšenie úžitkových vlastností tenkostenných komponentov prof. Ing. Ján Slota, PhD. 2019 2022
ÚMPaDI 1/0708/16 Vývoj nových výskumných metód za účelom simulácie, posúdenia, hodnotenia a kvantifikácie pokročilých metód výroby doc. Ing. Trebuňa Peter, PhD. 2016 2019
ÚKIaM KAMaSI 1/0290/18 Vývoj nových metodík určovania deformačných a napäťových polí v prvkoch mechanických sústav optickými metódami experimentálnej mechaniky doc. Ing. Peter Frankovský, PhD. 2018 2021
1/0355/18 Využitie experimentálnych metód mechaniky pre spresňovanie a verifikáciu numerických modelov mechanických sústav so zameraním na kompozitné materiály doc. Ing. Róbert Huňady, PhD. 2018 2021
1/0731/16 Vývoj moderných numerických a experimentálnych metód analýzy mechanických sústav prof. Ing. Jozef Bocko, CSc. 2016 2019
1/0751/16 Vývoj metodík určovania zvyškových napätí modernými experimentálnymi metódami mechaniky doc. Ing. Miroslav Pástor, PhD. 2016 2019
KKaDI 1/0473/17 Výskum a vývoj technológie samovznietenia homogénnej palivovej zmesi pomocou kompresie pre zvýšenie účinnosti motora a redukciu emisií vozidla  doc. Ing. Michal Puškár, PhD. 2017 2020
ÚŠIP  KBaKP  1/0121/18 Vývoj metód implementácie a verifikácie komplexného riešenia bezpečnosti v Smart Factory ako súčasti Statégie Priemysel 4.0 Dr.h.c. mult. prof. Ing., Juraj Sinay, DrSc. 2018 2020
KBIaM 1/0179/19 Výskum, vývoj a testovanie bioreaktora pre kultiváciu tkanív a orgánov po bioaditívnej výrobe doc. Ing. Radovan Hudák, PhD. 2019 2021
1/0316/18 Uplatnenie paradigmy pri metrotomografii Dr.h.c. prof. Ing. Jozef Živčák, PhD., MPH 2018 2020
1/0224/18 Výskum a vývoj testovacích a meracích metód v súradnicovej metrológií prof. Ing. Miroslav Dovica, PhD. 2018 2020
ÚEaPI KET 1/0108/19 Výskum možností využitia metalhydridových zliatin pre vysokoúčinnú separáciu vodíka zo syntéznych plynov vznikajúcich pri spracovaní odpadov plazmovou technológiou doc. Ing. Tomáš Brestovič, PhD. 2019 2021
KAMaI 1/0233/18 Zafarbenia a ohodnotenia grafov prof. RNDr. Martin Bača, CSc. 2018 2021
Fakultné pracovisko PaIC 1/0219/18 Vývoj inteligentného monitorovacieho systému pre produkciu nezameniteľných dielcov s nulovou chybovosťou Ing. Marek Vrabeľ, PhD. 2018 2020

mais  Mail Zamestnanci  studentmail  telefon stravovanie kniznica nastavenia ftp zamestnanci

Žiadna udalosť nie je v kalendári

 

Apríl 2023
pon uto str štv pia sob ned
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 

mapa sjf

Študijné oddelenie

Úradné hodiny:
Pondelok
Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok
8:30 - 11:30
8:30 - 11:30
8:30 - 11:30, 13:00 - 15:00
nestránkový deň
8:30 - 11:30Telefón: +421 55 602 2168

Kontakt

Strojnícka fakulta TU v Košiciach
Letná 1/9
042 00 Košice-Sever

tel.: +421 55 602 2016
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.