Uznesenia AS

logo sjf 2018sk new

fotogaleria
videogaleria
fakulta media
preco studovat
Uznesenie II/1
Akademický senát Strojníckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach v zmysle Zásad volieb dekana SjF TU v Košiciach, zvolil za kandidáta na dekana Strojníckej fakulty Technickej
univerzity v Košiciach na nasledujúce funkčné obdobie od 01.02.2023 do 31.01.2027,
Dr. h. c. mult. prof. Ing. Jozefa Živčáka, PhD., MPH.
Počet členov AS SjF: 20

Počet prítomných členov AS SjF: 19

Za hlasovalo:
19
Proti hlasovalo:
0
Zdržalo sa hlasovania: 0

V Košiciach 27.04.2022

prof. Ing. Emil Spišák, CSc.

predseda AS SjF TUKE

Overovatelia:

prof. Ing. Jozef Kuľka, PhD.

Ing. Ivana Koláriková

Uznesením č.I/2 zo dňa 05.04.2022 schválil AS SjF TUKE časový harmonogram volieb dekana SjF TU v Košiciach na nasledujúce obdobie:

 

A) Vyhlásenie volieb dekana  SjF TUKE - 05.04.2022

 

B) Termín podávania návrhov na kandidátov na funkciu dekana SjF TUKE predsedovi AS SjF TUKE - 12.04.2022 do 12:00 hod.

 

  1. Uzávierka pre podávanie návrhov na kandidátov na funkciu dekana o 12:00 hod. Písomné návrhy v súlade so Zásadami volieb dekana SjF,  môže podať každý člen AS SjF, ten kto predloží petičné hárky s podporou 50 členov zamestnaneckej časti akademickej obce SjF TUKE, alebo ten kto predloží petičné hárky s podporou 250 členov študentskej časti akademickej obce SjF TUKE. Navrhovaný kandidát je z radov profesorov a docentov fakulty.  
  2. Podmienkou akceptovania kandidatúry je písomný súhlas navrhovaného kandidáta.

 

C)  Overenie platnosti podaných návrhov - 12.04.2022 o 13:00 hod

 

D)  Nominačné stretnutie navrhovaných kandidátov na funkciu dekana pred akademickou obcou - 21.04.2022, ZP3 – 13:00 hod. 

Kandidáti na funkciu dekana predstavia akademickej obci vlastný návrh realizácie dekanského zámeru rozvoja fakulty.

 

E) Voľby dekana SjF TUKE – 27.04.2022 o 13:00  hod

 

F) Predloženie návrhu na vymenovanie dekana rektorovi Technickej univerzity  v Košiciach- 28.04.2022

 

prof. Ing. Emil Spišák, CSc.

predseda AS SjF TUKE

Akademický senát Strojníckej fakulty vyhlásil doplňujúce voľby do študentskej časti AS SjF TUKE dňa 26.08.2021 a 16.12.2021. Z dôvodu pretrvávajúcich pandemických opatrení sa voľby doposiaľ nekonali, preto stanovujem harmonogram volieb v zmysle Zásad volieb do Akademického senátu SjF TUKE :

Uznesenie I/1
Akademický senát SjF TUKE schválil Rozpis dotácie a Rozpočet nákladov a výnosov
Strojníckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach na rok 2022.

Počet hlasujúcich: 16

Za: 16

Proti: 0

Zdržalo sa: 0

fcb g plus yt Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. moodle

Strojar inovator 2021

mais  Mail Zamestnanci  studentmail  telefon stravovanie kniznica nastavenia ftp zamestnanci

 

Máj 2022
pon uto str štv pia sob ned
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
25
26
27
28
29
30
31
 

mapa sjf

Študijné oddelenie

Úradné hodiny:
Pondelok
Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok
8:30 - 11:30
8:30 - 11:30
8:30 - 11:30, 13:00 - 15:00
nestránkový deň
8:30 - 11:30Telefón: +421 55 602 2168

Kontakt

Strojnícka fakulta TU v Košiciach
Letná 1/9
042 00 Košice-Sever

tel.: +421 55 602 2016
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.