Etický kódex zamestnanca

logo sjf 2018sk new

fotogaleria
videogaleria
fakulta media
preco studovat

Strojnícka fakulta Technickej univerzity v Košiciach je moderná fakulta, ktorú tvoria spoločne študenti, učitelia a zamestnanci bez ohľadu na národnosť, rasu, pohlavie, vek či vierovyznanie, v duchu humanizmu, ľudskosti, slobody a demokracie, a tak rozvíjajú výskumno-vzdelávací odkaz.

 

Uvedomujúc si svoju spoluzodpovednosť za formovanie a rozvoj nastupujúcich generácií študentov, požiadavku na ich výchovu k čestnosti a charakternosti, sa zamestnanci Strojníckej fakulty TU v Košiciach zaväzujú dodržiavať najmä tieto etické zásady.

 

 1. Plne rešpektuje princípy humanizmu, ľudskosti, slobody, demokracie a všetkou svojou činnosťou sa hlási k dodržiavaniu mravných princípov a etických zásad.
 2. Rešpektuje integritu osobnosti kolegov a študentov, spoluvytvára pozitívnu a tvorivú atmosféru a podieľa sa na formovaní dobrých medziľudských vzťahov medzi kolegami a študentmi.
 3. Rešpektuje akademické slobody spočívajúce najmä v práve bádať a zverejňovať výsledky svojho bádania. Využíva svoje odborné, vedecké a pedagogické poznatky, skúsenosti a zručnosti k napĺňaniu poslania SjF TUKE a v prospech študentov.
 4. Vytvára priestor pre rozvoj kreatívneho prístupu študentov k štúdiu a k využitiu získaných vedomostí a zručností v praxi.
 5. Dbá o šírenie dobrého mena SjF TUKE. Výsledky svojej práce, dokumenty a diela podpisuje svojim menom a uvádza mená kolegov a študentov, ktorí sa na získaní výsledkov podieľali, pri čom uvádza svoje pracovisko a univerzitu.
 6. Rešpektuje autorské práva, práva pôvodcov vynálezov a úžitkových vzorov. Koná v súlade s platnými pravidlami ochrany duševného vlastníctva.
 7. Efektívne využíva pracovný čas v plnom súlade s pracovnou zmluvou, pracovnou náplňou a pracovným poriadkom.
 8. Uplatňuje princípy právneho štátu a rešpektovanie kritérií týkajúcich sa zodpovedného nakladania s finančnými prostriedkami získanými z dotácií zo štátneho rozpočtu SR.
 9. Mimopracovné aktivity vykonáva nad rámec pracovných povinností a tak, aby neohrozovali rozsah a kvalitu pracovných výkonov. Odborné aktivity pre prax, pri ktorých využíva poznatky a zručnosti získané v zamestnaneckom pomere so SjF TUKE, resp. ktoré nadväzujú na hlavnú činnosť fakulty, vykonáva prostredníctvom podnikateľskej činnosti SjF TUKE, prípadne prostredníctvom organizácií s účasťou SjF.
 10. Koná vždy v prospech SjF TUKE a vyhýba sa konfliktu záujmov. Zverené duševné, materiálne a finančné prostriedky nezneužíva na účely osobného prospechu ani ich nepoužíva v rozpore s ekonomickými záujmami SjF.
 11. Neprijíma ani nevyžaduje dar ani iné plnenie, poskytnuté za účelom ovplyvnenia jeho profesionálneho rozhodovania alebo konania.
 12. Koná tak, aby neohrozoval ani nepoškodzoval životné prostredie a podporuje rozvoj a zavádzanie technológií šetrných k životnému prostrediu.
 13. Rešpektuje právo na život, slobodu a bezpečnosť osôb, právo na spravodlivosť a priaznivé podmienky v práci.
 14. Nevykonáva prácu pod vplyvom alkoholu alebo omamných látok, neignoruje predpisy týkajúce sa bezpečnosti.

 

Uvedomuje si, že správaním, ktoré nie je v súlade so zásadami uvedenými v tomto Etickom kódexe, poškodzuje záujmy SjF TUKE.

 

Porušenie etického kódexu zamestnanci oznamujú svojmu priamemu nadriadenému.

fcb g plus yt Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. moodle

Strojar inovator 2021

mais  Mail Zamestnanci  studentmail  telefon stravovanie kniznica nastavenia ftp zamestnanci

Žiadna udalosť nie je v kalendári

 

Júl 2024
pon uto str štv pia sob ned
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Spolupráca s praxou

AuferDesing     Biomedical Engineering    BOSCH   BSH   

Chemosvit    Chirana    Continental    evektor  

 

embraco    Ford    magna

 

 USS    wolksvagen    KIA    PSA

 

 USS    LEAR  minebeamitsumi  

NORDMondi SCP   masam logo ok 1   Tatravagonka Poprad

 

HMT   IDIADA   Sova Digital     siemens

 

SMC    REGADA   Ricardo   Senzor

 engler    matador mubea logo

vuje   javys     Kerex       ROSERO      SEZ

 

  kimex  spp    zts vvu  whirpool

 

LPH  nekoten  swep

 

marelli  slovnaft    IQ   spinea

 

 balluff  mitsubishi  garrett

 

 

 

 

 

 

 

mapa sjf

Študijné oddelenie

Úradné hodiny:
Pondelok
Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok
8:30 - 11:30
8:30 - 11:30
8:30 - 11:30, 13:00 - 15:00
nestránkový deň
8:30 - 11:30

 

 

 

 

 

 

 

 

e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Telefón: +421 55 602 2168

Kontakt

Strojnícka fakulta TU v Košiciach
Letná 1/9
042 00 Košice-Sever

tel.: +421 55 602 2016
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.