Conferences, seminars and workshops

 

 • Organizácia medzinárodnej vedeckej konferencie PRO-TECH-MA 2023 a Košický summit inovácií a technológií KSIT 2023, konané dňa 06. - 08. 09. 2023, Miesto konania: Herľany fotogaléria
 • Organizácia medzinárodnej vedeckej konferencie PRO-TECH-MA 2019, konané dňa 15. - 17. 09. 2019, Miesto konania: Herľany fotogaléria
 • Organizácia medzinárodnej vedeckej konferencie Povrchové Inžinierstvo 2018, Termín konania: 13. - 14. 09. 2018, Miesto konania: Štrbské Pleso. fotogaléria
 • Organizácia medzinárodnej vedeckej konferencie PRO-TECH-MA 2018, konané dňa 21. - 23. 06. 2018, Miesto konania: Ľublin, Poľsko
 • Organizácia Workshopu s názvom "Progresívne technológie a inovácie v automobilovom priemysle"  Aula Maxima, TUKE, 11.04.2018 fotogaléria
 • Organizácia medzinárodnej vedeckej konferencie PRO-TECH-MA 2016, konané dňa 22. - 24. 06. 2016, Miesto konania: Bezmiechowa, Poľsko.
 • Organizácia medzinárodnej vedeckej konferencie Povrchové Inžinierstvo 2016, Termín konania: 08. - 10. 06. 2016, Miesto konania: Štrbské Pleso. fotogaléria
 • Organizácia medzinárodnej vedeckej konferencie PRO-TECH-MA 2015 a Povrchové Inžinierstvo 2015, Termín konania: 07-09.10 2015, Miesto konania: Vysoké Tatry. fotogaléria
 • Organizácia medzinárodnej vedeckej konferencie PRO-TECH-MA 2014, konaná dňa 4. - 6. 6. 2014 - Chelm (v spolupráci s "The Faculty of Mechanical engineering and Aeronautics, Rzeszow University of Technology" a "Faculty of Mechanical Engineering Lublin University of Technology").
 • Organizácia medzinárodnej vedeckej konferencie Povrchové Inžinierstvo 2014, Miesto konania: Vysoké Tatry. fotogaléria
 • Organizácia medzinárodnej vedeckej konferencie Povrchové Inžinierstvo 2013, Termín konania: 17. - 18. 10. 2013, Miesto konania: Vysoké Tatry. fotogaléria
 • Organizácia seminára s názvom "3D digitálne technológie", konané dňa 16. 5. 2013, KTaM SjF TUKE, Mäsiarska 74, Košice (v spolupráci s MCAE Kuřim, Česká republika), 60 účastníkov.
 • Organizácia seminára s názvom "Optické mikroskopy pre výskum", konané dňa 14. 5. 2013, KTaM SjF TUKE, Mäsiarska 74, Košice (v spolupráci s ZEISS Česká republika), 25 účastníkov.
 • Organizácia seminára s názvom "Aktuálne trendy v mikroskopii", konané dňa 22. 1. 2013, KTaM SjF TUKE, Mäsiarska 74, Košice (v spolupráci s KEYENCE Japonsko), 20 účastníkov.
 • Organizácia seminára s názvom "Konfokálne mikroskopy v praxi", konané dňa 3. 12. 2012, KTaM SjF TUKE, Mäsiarska 74, Košice (v spolupráci s KEYENCE Japonsko), 25 účastníkov.
 • Organizácia medzinárodnej vedeckej konferencie PRO-TECH-MA 2012, konaná dňa 25. - 27. 6. 2012 - Herľany (v spolupráci s "The Faculty of Mechanical Engineering and Aeronautics Rzeszow University of Technology" and "Faculty of Mechanical Engineering Lublin University of Technology"). 1 elektronický optický disk 2012. - CD-ROM z konferencie - Herľany - Košice: TU, 2012. - ISBN 978-80-553-0950-7.
 • Organizácia seminára s názvom "Laserové technológie pri spracovaní plechu", konané dňa 3. 5. 2012, KTaM SjF TUKE, Mäsiarska 74, Košice (v spolupráci s LVD Group, Belgicko), 50 účastníkov.
 • Organizácia seminára s názvom "Žiarové zinkovanie" na témy: "Tvorba a vlastnosti zinkových povlakov" a "Vplyv technológie žiarového zinkovania na konečné vlastnosti zinkovaných ocelí" konané dňa 6. 11. 2011, KTaM SjF TUKE, Mäsiarska 74, Košice (V spolupráci s Asociáriou českých a slovenských zinkoven - AČSZ s firmou Wiegel, Česká republika), 50 účastníkov.
 • Organizácia seminára s názvom "Spracovanie plechu - ohraňovanie, ohýbanie, vysekávanie", konané dňa 10. 5. 2011, KTaM SjF TUKE, Mäsiarska 74, Košice (v spolupráci s LVD Group, Belgicko), 50 účastníkov.
 • Organizácia seminára s názvom "Automatizácia technickej prípravy výroby", konané dňa 20. 4. 2011, KTaM SjF TUKE, Mäsiarska 74, Košice (v spolupráci GT Systems2, Detva), 40 účastníkov.
 • Organizácia medzinárodnej vedeckej konferencie Povrchové Inžinierstvo 2010. Termín konania: 4. - 5. 11. 2010 - TU v Košiciach, In: Transfér Inovácií 17/2010, ISSN 1337-7094. fotogaléria
 • Organizácia medzinárodnej vedeckej konferencie Povrchové Inžinierstvo 2009. Termín konania: 5. - 6. 11. 2009, TU v Košiciach, In: Transfér Inovácií 15/2009, ISSN 1337-7094. 
 • Organizácia seminára s názvom "CAPP v technickej príprave výroby", konané dňa 3. 12. 2008, KTaM SjF TUKE, Mäsiarska 74, Košice (v spolupráci GT Systems2, Detva), 40 účastníkov.
 • Organizácia medzinárodnej vedeckej konferencie Povrchové Inžinierstvo - Interantikor 2008. Termín konania: 6. 7. 11. 2008. - Herľany - Košice. In: Acta Mechanica Slovaca 4-8/2008, ISSN 1335-2393.
 • Organizácia medzinárodnej vedeckej konferencie PRO-TECH-MA 2008, konaná dňa 6. - 8. 7. 2008 - Herľany (v spolupráci s "The Faculty of Mechanical engineering and Aeronautics, Rzeszow University of Technology" a "Faculty of Mechanical Engineering Lublin University of Technology"). In: Acta Mechanica Slovaca. Roč. 12. č. 3-A PRO-TECH-MA (2008), - ISSN 1335-2393.

Calendar

No event in the calendar
February 2024
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Welding school

 

welding school

 

cert1 001

 tuke mais mail telefon stravovanie kniznica zamestnanci

katedra mapa

Mäsiarska 74
040 01 Košice - Old town
Slovak Republic

Contact

Department of Technology, Materials and Computer Supported Production
Institute of Technology and Materials Engineering
Faculty of Mechanical Engineering
Technical University of Košice

 

Head of the department and director of the institute: prof. Ing. Emil Spišák, CSc.
phone: 055/602 3502
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Secretariat: Ing. Eva Krupárová
phone: 055/602 3502
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

https://www.facebook.com/KatPPT

 

budova