Copyright © 2007 www.tuke.sk/sjf-kbakp/ All rights reserved. No part of this project may be reproduced by any means without written permission of its webmasters.
KBAKP

Shell Éco Marathon 2004

20. ročník pretekov Marathon Shell, okruh Paul Armagnac v Nogare, vozidlo B&S 3, č. vozidla 262, dosiahnutý výkon 701 km/l paliva,58 miesto zo 175 vozidiel z 12 krajín sveta.

Technické údaje vozidla: rozchod kolies 520 mm, rázvor vozidla 1650 mm, výška vozidla 680 mm, svetlá výška 50 mm, hmotnosť 46 kg, použitý motor vlastnej výroby, stojatý trojventilový rozvod DOHC. Objem 25cm3, vŕtanie 34 mm, zdvih 28 mm.

Team SjF TU: A. Sloboda, T.Bugár, P. Kentoš, P: Čopík, J. Suľovský     

Účasť na pretekoch bola pod záštitou rektora TU v Košiciach Prof.Ing.J.Sinaya, DrSC a dekana SjF TU Prof. Ing.M.Badidu, PhD.

Vozidlo bolo rekonštruované v spolupráci so SOU Strojárskym A. Stodolu v Košiciach za účinnej podpory zamestnancov TU z Elektrotechnickej fakulty - Ing. J Gamca, PhD, Ing. E. Matúša a Hutníckej fakulty - Ing. Ľ. Rabatina.      

       

Team z TU – Košice na okruh Paul Armagnac, zľava: P.Čopík, J. Suľovský,  P. Kentoš, A. Sloboda, T. Bugár

         

            Stanový tábor účastníkov                               Oddych cestou na okruh Paul Armagnac

                    

       Čakanie na technickú kontrolu pred jazdou                    Vodič BaS III. P.Kentoš pri kontrole stavu paliva

 

Sponzori: Ralvex s.r.o Košice, Montin Košice, PAMIHO Koprivnica.