Copyright © 2007 www.tuke.sk/sjf-kbakp/ All rights reserved. No part of this project may be reproduced by any means without written permission of its webmasters.
 
 
 
 
KBAKP

.V roku 1993 vznikla na Katedre dopravy a manipulačnej techniky SjF TU myšlienka skonštruovať vozidlo na minimálnu spotrebu paliva. Autorom myšlienky bol Slovenský stážista vo firme Shell L.Kertész na základe oslovenia riaditeľom pretekov F. Nikoleta. Prvá realizácia tejto myšlienky bola v diplomovej práci J.Bušaniča. Keďže realizácia pôvodného zámeru sa neuskutočnila pre nedostatok vhodného motora, ktorý je základom vozidla súťažei. Úvahy o súťaži pokračovali a do konečnej formy vozidlo dopracoval vo svojej diplomovej práci Ľ.Čarný.
...Vo februári 1994 myšlienka zhotoviť vozidlo nadobudla konkrétnu podobu. Pod vedením pedagógov Doc.Ing.T.Bugára,CSc a Doc.Ing.A.Slobodu,PhD za pomoci Doc.Ing.K.Kubína,CSc bolo zhotovené vozidlo B&S I. Niekoľkomesačná práca poslucháčov Ľ.Čarného, S.Iľova, M.Šantu, M.Páleníka, J.Pintéra, a M.Bugára v máji 1994 viedla k odskúšaniu vozidla na trati Košice - VSŽ. 10. jubilejný ročník a náš prvý sa konal na okruhu Paul Ricard, kde novými účastníkmi bola Brazília a Slovensko. Na pretekoch sa zúčastnilo 105 súťažných kolektívov zo 7 krajín a naše vozidlo sa umiestnilo na 73 mieste.

Vozidlo B&S 1

...Vo vývoji vozidla a úprave motora na vozidle B&S 1 sa pokračovalo. Po skúsenostiach zo súťaží sme navrhli a postavili nové vozidlo s označením B&S 2, v ktorom sme použili motor z Babetty.

Vozidlo B&S 2

...Toto vozidlo malo ako jediné medzi súťažiacimi vozidlami vyklápací kryt prednej časti karosérie a otočnú snímateľnú časť motorového krytu, čo umožňovalo jednoduchú manipuláciu s vozidlom jednou osobou v prípade poruchy a pod. Ostatné vozidlá mali hornú časť karosérie odnímateľnú v celku, čo si vyžadovalo pri jej montáži a demontáži dvoch pomocníkov. Vo vozidle B&S 2 sme v ďalších rokoch vymenili aj motory, vyvinuté a vyrobené v podmienkach KDaMT za výdatnej pomoci vývojových dielní a dielne KMaR, ako aj našich spolupracovníkov z HF Ing. Ľ.Rabatina a ďalších.
... Následne po dobrých skúsenostiach s motorom vlastnej výroby, bolo v roku 1999 vyrobené vozidlo s novým designom a novým motorom pod označením B&S 3.

Vozidlo B&S 3

...Na obrázku dole je verzia vozidla B&S 3 po rekonštrukcii prednej časti, ktorá sa od pôvodného prevedenia líši predovšetkým zmenou tvaru karosérie.

Upravená verzia vozidla B&S 3

Parametre motora
Vŕtanie                                    34 mm,
Zdvih                                       28 mm,
Objem                                    25,4 cm3,
Výkon                                     0,62 kW,
Pracovné otáčky                    2 500 – 8 000 min-1,
Rozvod                                   DOHC,
Prevádzková teplota              140 °C,
Počet ventilov                         3 ks – 2 sacie, 1 výfukový,
Vstrekovanie paliva                áno.

Parametre vozidla
Rozchod                                520 mm,
Rázvor                                   1 650 mm,
Šírka vozidla                           680 mm,
Svetlá výška                           50 mm,
Výška vozidla                         680 mm,
Dĺžka vozidla                          2 700 mm,
Pohotovostná hmotnosť        46 kg,
Pneumatiky                            Michelin 175x20.

...Posledné ročníky pretekov od roku 2000 sa konali na okruhu Paul Armagnac v mestečku Nogaro na juhu Francúzka, vzdialeného asi 80 km od pútnického mesta Lourdy. Na tomto okruhu sa konali preteky do roku 2008.

Vo vozidle bol upravený brzdový systém na hydraulický, štvorbodové bezpečnostné pásy boli vymenené za päťbodové, upravené bolo riadenie a ovládanie motora z volantu, bolo nainštalované nové elektronické riadenie vstrekovania paliva a kontroly motora. V roku 2009 sa preteky konali v Nemecku na okruhu EuroSpeedway v Lausitzi neďaleko Drážďan, ktoré boli poslednými pre vozidlo B&S 3. Kolektív z SjF TU v Košiciach v spolupráci s TU VŠB FEI v Ostrave pripravuje nové vozidlo, ktoré bude využívať ako zdroj energie vodík.

Posledná úprava vozidla B&S 3