Copyright © 2007 www.tuke.sk/sjf-kbakp/ All rights reserved. No part of this project may be reproduced by any means without written permission of its webmasters.
 
KBAKP

Úlohou pretekov je podporiť konštrukčnú zručnosť účastníkov, zvýšiť záujem o techniku, zavádzať nové technológie a materiály v oblasti konštrukcie vozidiel, motorov, použitých technológií a v neposlednej miere prehĺbiť celkové vedomosti o technike i jazykové znalosti účastníkov.

....Pretekov sa môžu zúčastniť všetci ktorí majú radi motoristické preteky od malých detí až po ľudí v dôchodkovom veku. To znamená že súťažiacimi sú študenti odborných a stredných škôl, vysokých škôl, univerzít a nezávislí pretekári.
....Pre pohon vozidiel sa používajú tepelné spaľovacie motory na benzín, naftu alebo plynďalej sa využíva solárna energia, vodík a metanol. Palivo pre preteky dodáva firma Shell. Súťažné vozidlá sú zvyčajne trojkolky, rôznej konštrukcie a tvaru. Ich pilotmi môžu byť účastníci pretekov od 13 rokov s minimálnou hmotnosťou 45 kg.

Informácie o pretekoch

....Samozrejme každé preteky majú svoje pravidlá, ktoré sa musia rešpektovať a sú prísne kontrolované. Na preteky sa môže prihlásiť, resp. dostať o nich potrebné informácie, každý záujemca na adrese :

Emma Sjöblom,
Shell Eco-marathon Europe 2010 - Participant Relations.
Office : +46 855548833, Mobile : +46 736421828,
Email: Emma.Sjoblom@shell.com
Internet: www.shell.com/ecomarathon

Podmienky súťaže

....Podmienky súťaže hovoria, že kolektív, jednotlivec a vozidlo musí spĺňať nasledovné základné požiadavky, čo je vyznačené na vozidle patričnou nálepkou :

  • prihlásiť sa na súťaž a absolvovať školenie s preskúšaním o bezpečnostných predpisoch na trati.
  • technická kontrola vozidla - STK - rám, brzdy, výhľad z kabíny, použite štartéra pre pohon vozidla, palivová sústava, bezpečnostné rámy a prepážky, hasiaci prístroj, klaksón, prilba, bezpečnostné pásy, otvor pre kontrolovanie nádrže a pod. - modrá nálepka.
  • zaevidovanie sa s potrebnými dokladmi, zaplatenie vložného, časová bója - zelená nálepka.

Ďalšie podmienky súťaže

....Preteky sa konajú na skrátenom okruhu, ktorého dĺžka je 3636m. Súťažný pokus začína doplnením paliva do špeciálnej kalibrovanej nádoby. Potom okruh absolvujú vozidlá 7-8 krát, čo zodpovedá vzdialenosti 25,272 km v časovom limite 50 minút 34 sekúnd. Vozidlo musí mať na okruhu priemernú rýchlosť 30 km/h. Po prejdení uvedenej vzdialenosti sa doplní palivo a určí sa spotreba v mililitroch. Potom sa prepočíta prejdená vzdialenosť na 1 liter paliva alebo spotreba na 100 km.
.... V pretekoch je možné absolvovať 4 pokusy. Do hodnotenia sa započítava najlepší výsledok. Počas pretekov sa môžu motory vypínať.
.... Výsledky súťaže sa vyhlasujú pre celkového víťaza, pre jednotlivé triedy podľa použitého paliva. Súčasne sa udeľujú aj ceny podľa kategórií škôl a ceny ako napr.: za komunikáciu, za design vozidla, cena za technickú inováciu, za bezpečnosť vozidla a pod.

Technická kontrola

....Technická kontrola sa vykonáva pred vstupom na okruh povinne pre všetky vozidlá v presne určenom časovom intervale minimálne deň pred pretekmi. Na nej sa kontroluje funkčnosť bŕzd na naklonenej rovine, klaksón, päťbodové bezpečnostné pásy, výhľad z vozidla, hasiaci prístroj, bezpečnostné oblúky, oddelenie motorovej časti, prilba a pod. Po úspešnom absolvovaní vozidlo dostane modrú nálepku, ktorá umožňuje vozidlu vstup na okruh. Vodiči musia byť informovaní o pohybe na trati, predbiehaní, musia poznať signalizačné zástavky a pod. Súčasne vodiči dostanú označenie na ruku - pásku, ktorá potvrdzuje preskúšanie vodičov a oprávňuje ich viesť vozidlo. Nakoniec je vozidlo vybavené časovou bójou, ktorá umožňuje sledovanie času jazdy a ich počet na dispečingu pretekov, ktorý obmedzuje počet vozidiel na trati z pohľadu bezpečnosti. Konečná fáza je doplnenie paliva a odváženie vodičov. Minimálna hmotnosť vodiča je 45 kg, ak je menej rozhodcovia doplnia vozidlo závažiami čo sa zapíše do listiny štartov. sa vykonáva pred vstupom na okruh povinne pre všetky vozidlá v presne určenom časovom intervale minimálne deň pred pretekmi.

Súťažný pretek

....Súťažný pretek sa začína doplnením paliva do špeciálnej kalibrovanej, pretlakovej nádoby technickou  kontrolou. Každý deň súťaže sa musia absolvovať dve súťažné kolá. Samotná jazda je pod stálou kontrolou rozhodcov, ktorí sú rozmiestnený po celom súťažnom okruhu a v prípade poruchy, alebo zastavenia vozidla, okamžite ostatných pretekárov upozorňujú mávaním žltou vlajkou o prekážke. V prípade vážnej poruchy vozidla, je toto vozidlo naložené na odťahovacie vozidlo – na trati ich krúži neustále niekoľko, a je dopravené do priestoru zhromaždiska pri štarte. Pri predbiehaní je nutné použiť klaksón – jeho nepoužitie sa trestá diskvalifikáciou príslušného pokusu.

 

Sprievodné akcie

....Celé podujatie trvá zvyčajne 3 - 4 dni, z ktorých prvé dva dni sú tréningové, resp. sa konajú technické kontroly a posledné dva dni sú vlastné preteky. Celé podujatie je doprevádzané aj sprievodnými akciami ako je napr. ukážka akrobatického vystúpenia na motocykloch, lezenie na umelú skalu, výcvik vodičov na motorkách, kultúrne podujatia, ako aj návšteva popredných významných osobností ako generálny riaditeľ Shell France, významní automobiloví pretekári formule 1, diskotéka a pod.. Organizátori zabezpečujú predaj reklamných výrobkov a prezentáciu sponzorských firiem Michelin, BOSCH, Hertz, AUTOSUR, Butagaz, Gepel a pod..