Copyright © 2007 www.tuke.sk/sjf-kbakp/ All rights reserved. No part of this project may be reproduced by any means without written permission of its webmasters.
 
 
 
KBAKP

Organizátori Shell Éco Marathonu na TU v Košiciach

Doc. Ing. Tibor BUGÁR, CSc.

 

Docent pre odbor Strojové zariadenia pre stavebníctvo, úpravníctvo a poľnohospodárstvo na Katedre bezpečnosti a kvality Strojníckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach, Je absolventom VŠT v Košiciach (1970). Dizertačnú prácu obhájil v roku 1981 a za docenta bol menovaný v roku 1985. Je autorom vyše 80 vedeckých a odborných prác uverejnených doma a v zahraničí z oblasti dynamiky zdvíhacích strojov, konštrukcie dopravných zariadení a spaľovacích motorov. Je spoluautorom troch patentov. Aktívne pôsobí v oblasti vibrodiagnostiky a konštrukcie vozidiel s pohonom maloobjemovým spaľovacím motorom.

 

 

 

prof. Ing. Aurel SLOBODA, PhD.

 

Profesor pre odbor Technika a mechanizácia poľnohospodárskej a lesníckej výroby na Katedre bezpečnosti a kvality Strojníckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach, Je absolventom VŠP v Nitre (1974). Dizertačnú prácu obhájil v roku 1988 a za docenta sa habilitoval v roku 1994, profesorom bol menovaný v roku 2006.. Je autorom vyše 150 vedeckých a odborných prác uverejnených doma a v zahraničí z oblasti technológii zberu, poľnohospodárskej dopravy, konštrukcie automobilov a spaľovacích motorov. Je riešiteľom a spoluautorom dvoch vynálezov a viacerých zlepšovacích návrhov. Je spoluriešiteľom viacerých výskumných a grandových projektov a spoluautor troch monografií.

     

       

  Na začiatku bola myšlienka, ktorá sa postupne realizovala do výroby troch prototypov, vozidiel BaS, ktoré úspešne reprezentujú Technickú univerzitu v Košiciach, Košice a Slovensko na medzinárodnom poli.

 

Príprava a výroba skúšobného stendu 1994 Prvé meranie motora Babetta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Okruh Paul Ricárd Čakanie na príchod vozidla BaS I do cieľa

 

 

 

 

 

 

Účasť na výstave Novtech 1995 v Žiline Posledné úpravy na vozidle BaS II

 

 

 

 

 

 

 

Okruh Paul Ricard vozidlo BaS II 1996 Čakanie na prvú jazdu

 

 

 

 

 

 

 

Poslucháči cestou na okruh Paul Ricárd 1998 Chvíľa oddychu akých býva málo

 

 

 

 

 

 

 

S riaditeľkou  tlačového odboru pretekov F.M Legro 1999 Posledné prípravy

 

 

 

 

 

 

 

 

Obed cestou na okruh Paul Armanac 2001 Diskusia s technikom pretekov

 

 

 

 

 

 

 

 

S nemeckými priateľmi na okruhu Paul Armanac 2003  
 

Skúšobný stend pre maloobjemové motory vyvinutý a vyrobený na katedre

 

     

Piloti vozidiel BaS

 

 

Ing. Ján PINTER 1994,1995,1996
Mgr. Martin  BUGÁR – 1994
Doc. Ing. Tibor BUGÁR, CSc – 1994, 1996, 1996, 1997,1998, 1999

 

Klaudia ZUKALOVÁ - 1996
Peter KENTOŠ – 1999, 2001, 2003, 2006, 2008, 2009
Ing. Jana JURÍKOVÁ - 2006, 2007
Ing. Zuzana PEŤOVÁ - 2007
Ing. Anna NAGYOVÁ - 2008