Grant projects

SOLVED GRANT PROJECTS 

APVV-15-0202 with the end date 31.12.2018 

doc. Ing. Tomáš Brestovič, PhD. 

Vývoj zariadenia pre efektívnu kompresiu a uskladnenie vodíka pomocou nových metalhydridových zliatin 

Development of equipment for efficient compression and storage of hydrogen using new metal hydride alloys 

VEGA  1/0752/16 with the end date 31.12.2018 

doc. Ing. Tomáš Brestovič, PhD. 

Výskum funkcie, činnosti a riadenia nového typu vodíkového kompresora poháňaného teplom akumulovaným a generovaným v hydridoch kovov v procese uskladňovania vodíka 

Research of the function, operation and control of a new type of hydrogen compressor driven by heat accumulated and generated in metal hydrides in the process of hydrogen storage 

KEGA 003TUKE-4/2016 with the end date 31.12.2018 

prof. Ing. Mária Čarnogurská, CSc. 

Nové technológie spracovania nebezpečných odpadov a ich implementácia do edukačného procesu v odbore energetické stroje a zariadenia 

New technologies of hazardous waste processing and their implementation into the educational process in the study field Power Machines and Equipment 

KEGA 005TUKE-4/2016 with the end date 31.12.2018 

doc. Ing. Natália Jasminská, PhD. 

Implementácia nových technológií v oblasti výroby a uskladnenia vodíka a ich transformácia do edukačného procesu pre zvýšenie kvality vzdelávania v odbore energetické stroje a zariadenia 

Implementation of new technologies in the production and storage of hydrogen and its transformation into the educational process to enhance the quality of education in the study field Power Machines and Equipment 

CONTACT

Department of Energy Engineering
Faculty of Mechanical Engineering
Technical University of Košice
Vysokoškolská 4
04 200, Košice, Slovakia
Phone: +421 55 602 2452