PRIHLÁŠKY A POPLATKY
         

Dôležité termíny:
do 30. septembra 2014 termín zaslania príspevku
do 17. októbra 2014 online - záväzná registrácia


Príspevky je potrebné zaslať na e-mail: konferenciadis@gmail.com.
Do predmetu emailu uveďte „Priezvisko Meno - DIS 2014"

Príspevok zaslaný po termíne nebude publikovaný v zborníku!
Príspevky budú zverejnené v recenzovanom zborníku
.

Účastnícky poplatok na konferenciu:
Účastnícky poplatok zahŕňa aj občerstvenie počas konferencie a spoločenský večer.
170,- EUR úhrada do 17. októbra 2014
190,- EUR úhrada po 17. októbri 2014
20,- EUR zverejnenie príspevku v zborníku bez účasti na konferencii

Pre členov Asociácie technických diagnostikov SR poskytujeme zľavu 10%.
V prípade Vašej neúčasti môžte vyslať náhradníka. Konferenčný poplatok v prípade neúčasti sa nevracia, zašleme Vám zborník prednášok a časopis Spravodaj ATD SR.

Informácie k úhrade konferenčného poplatku:
Dodávateľ: Spoločnosť hutníckeho stavu, TU v Košiciach, Letná 9, 042 00 Košice
Pobočka hutníckej spoločnosti nie je platca DPH.
IČO: 42 251 125 DIČ: 2023606420
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s. Štúrová 5, 040 00 Košice
Číslo účtu: 5035709522/0900 (IBAN: SK6409000000005035709522)
BIC (SWIFT): GIBASKBX
Nezabudnite uviesť variabilný symbol: 222
Správa pre prijímateľa: uveďte prosím Vaše meno (meno účastníka/ov)

Miesto konania konferencie:
DoubleTree by Hilton Hotel
Hlavná 1, Košice 040 01 tel: +421-55-3251 100
Rezervácie: reservations@hiltonkosice.sk, www.kosice.doubletree.com

Ubytovanie si účastníci zabezpečujú individuálne!

Pri rezervácii uveďte heslo: DIS 2014
Hotel poskytuje zvýhodnené ceny ubytovania pre účastníkov konferencie.
1 alebo 2 posteľová izba..... 95,- EUR
(cena zahŕňa ubytovanie, wifi sieť, vstup do fitness a wellness)
Bližšie informácie o ubytovaní Vám poskytne recepcia hotela.

Prezentujte svoju spoločnosť:
A/ prezentačný stôl 100,- EUR
B/ komerčná prezentácia formou vystúpenia 200,- EUR
C/ prezentačný banner (stojan) 50,- EUR
D/ prezentácia v zborníku (1x A4) 30,- EUR
E/ prezentácia v časopise Spravodaj ATD SR (1xA4) 100,- EUR

A+C/ 130,-EUR A+B/ 250,-EUR D/ 2 x A4 50,-EUR E/ 2 x A4 150,- EUR


Vaše otázky ohľadom konferencie zasielajte prosím na adresu: konferenciadis@gmail.com.

 
Copyright © 2007 design by Michal Gorzás