KONTAKTY
         

a

Sekretariát konferencie DIS 2014
Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta
Katedra bezpečnosti a kvality produkcie, Letná 9, 042 00 Košice


e-mail: konferenciadis@gmail.com
doc. Ing. Štefan Markulik, PhD. , Ing. Jana Namešanská, PhD. tel: + 421/55/602 2600
alebo Ing. Branislav Konečný tel: + 421/55/602 2513a

 

 

 

 

a

Copyright © 2007 design by Michal Gorzás