DIS 2013:

        XVI. Ročník medzinárodnej vedeckej konferencie „Teória a aplikácia metód technickej diagnostiky“
8.a 9.10.2013

 

 

Copyright © 2007 design by Michal Gorzás