DIS 2011:

        XIV. Ročník medzinárodnej vedeckej konferencie „Teória a aplikácia metód technickej diagnostiky“
5.a 6.10.2011

 

 

 

Copyright © 2007 design by Michal Gorzás