DIS 2009:

        XII. Ročník medzinárodnej vedeckej konferencie „Teória a aplikácia metód technickej diagnostiky“
8.a 9.10.2009

 

Copyright © 2007 design by Michal Gorzás