DIS 2008:

        XI. Ročník medzinárodnej vedeckej konferencie „Teória a aplikácia metód technickej diagnostiky“
2.a 3.10.2008

 

Copyright © 2007 design by Michal Gorzás