DIS 2007:

        X. Ročník medzinárodnej vedeckej konferencie „Teória a aplikácia metód technickej diagnostiky“
2.a 3.10.2007

 

Copyright © 2007 design by Michal Gorzás