Forms to download

Prihlášky na štúdium

elektronická prihláška
návod ako podať elektronickú prihlášku

 

Doktorandské štúdium

Individuálny štúdijný plán doktoranda

Výročné hodnotenie študenta doktorandského štúdia
Formulár prihlášky na dizertačnú skúšku
Formulár žiadosti o obhajobu dizertačnej práce
Formulár hodnotenie doktorandského štúdia
Žiadosť doktoranda
Uvoľnenie k vycestovaniu na zahraničnú stáž
Uvoľnenie k vycestovaniu na zahraničný pobyt
Vnútorný predpis TU pre doktorandské štúdium
Zápis zo skúšky z predmetu doktorandského štúdia
Návrh témy dizertačnej práce
Návrh oponentov k obhajobe dizertačnej práce

 

Výrobno-odborná prax

Potvrdenie o praxi - Bc. štúdium (1.stupeň)
Potvrdenie o praxi - Ing. štúdium (2.stupeň)

Potvrdenie - vyslanie študenta SjF TUKE na prax

 

PRACTICAL TRAINING

Confirmation of practical training Bachelor study Bachelor study

Confirmation of practical training Masters study Masters study

Practical training

 

Mobility

Žiadosť k vycestovaniu na zahraničnú mobilitu
Zoznam predmetov na uznanie

 

Hospitácie

Plán hospitácii

Záznam o hospitácii

 

Žiadosti

Žiadosť o ...

Request ....

Žiadosť o odpustenie/zníženie/vrátenie školného a odloženie termínu splatnosti

Aktualizácia a overenie osbných údajov 

 

Prihláška na fakultné kolo ŠVOČ

Prihláška na fakultné kolo ŠVOČ

 

Ostatné

Dotazník pre absolventov
Zbierka úloh z matematiky pre uchádzačov o štúdium

 

 

No event in the calendar
May 2024
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Spolupráca s praxou

AuferDesing     Biomedical Engineering    BOSCH   BSH   

Chemosvit    Chirana    Continental    evektor  

 

embraco    Ford    magna

 

 USS    wolksvagen    KIA    PSA

 

 USS    LEAR  minebeamitsumi  

NORDMondi SCP   masam logo ok 1   Tatravagonka Poprad

 

HMT   IDIADA   Sova Digital     siemens

 

SMC    REGADA   Ricardo   Senzor

 engler    matador mubea logo

vuje   javys     Kerex       ROSERO      SEZ

 

  kimex  spp    zts vvu  whirpool

 

LPH  nekoten  swep

 

marelli  slovnaft    IQ   spinea

 

 balluff  mitsubishi  garrett

 

 

 

 

 

 

 

mapa sjf

Study department

Office hours:
Monday
Tuesday
Wednesday
Thursday
Friday
8:30 - 11:30
8:30 - 11:30
8:30 - 11:30, 13:00 - 15:00
non-paged day
8:30 - 11:30

 

 

 

 

 

 

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Phone: +421 55 602 2623

Contact

Faculty of Mechanical Engineering
Technical University of Košice
Letná 9/B
042 00 Košice

phone: +421 55 602 2016
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.