Katedra priemyselného inžinierstva a manažmentu

Košice

© 2013

                             Košice „2013“

 XVI. medzinárodná vedecká konferencia

„Trendy  a inovatívne prístupy v podnikových procesoch“

Košice

SLOVENSKO

 

XVI. International Scientific Conference

„Trends and Innovative Approaches in Business Processes “

Košice

SLOVAKIA

Trendy a inovatívne prístupy v podnikových procesoch

                                                               XVI. medzinárodná vedecká konferencia

                                                                                                   7. - 8. november 2013