monograph

upraveny pi en

upraveny PI Ing. 2 en

There is no translation available.

Za vedeckú monografiu sa považujú pôvodné monotematické vedecké práce v rozsahu najmenej 3 AH (práce s menším rozsahom sa zaradia do kategórie GII). Vedecká monografia sa vyznačuje aj tým, že je pred publikovaním posudzovaná (recenzovaná) najmenej dvomi odborníkmi, ktorých mená sú uvedené v publikácii. Knižná monografia musí mať ISBN.
Do tejto kategórie sa zaraďujú aj samostatné mapy, ak spĺňajú vyššie uvedené obsahové kritériá a ich formát má rozsah najmenej 3 AH (1 AH mapy = 2.300 cm2).

Autorský hárok (AH) – 36.000 tlačových znakov (20 normalizovaných strán, 1 strana = 1800 znakov), pri básniach 620 veršov, pri mapách a grafických reprodukciách 2.300 cm2.

 

Výstupy katedry:

AAA  Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách

[1] KABDI, Kani - MAJERNÍK, Milan - BOSÁK, Martin - MIHOK, Jozef: Technics and environment and vice versaKokshetau: Kokshetau University, 2010, 206 p., [CD-ROM] ISBN 9965-9396-8-0.

[2] CEHLÁR, Michal - RYBÁR, Radim - MIHOK, Jozef - SOUŠEK, Radovan - SZABO, Stanislav: Trhacie práce v krízových situáciách. 1. vyd. - Pardubice: Institut Jana Pernera, 2012, 191 p., ISBN 978-80-86530-81-9.

[3] TREBUŇA, Peter - FIĽO, Milan - PEKARČÍKOVÁ, Miriam: Supply and distribution logistics. 1. vyd., Ostrava: Amos, 2013, 133 p., ISBN 978-80-87691-02-1.

[4] KÁDÁROVÁ, Jaroslava - MARKOVIČ, Jaromír - LOBANOVÁ, Halina - PERMINOVÁ, Oľga - MIHOK, Jozef: Korporativnoe upravlenie v usloviach krizisa. 1. vyd - Iževsk : IŽGTU M.T. Kalašnikova - 2016. - 239 p.. - ISBN 978-5-7526-0727-1.

[5] MIHOK, Jozef - MAJERNÍK, Milan - KÁDÁROVÁ, Jaroslava - JANEKOVÁ, Jaroslava - KOČIŠOVÁ, Michaela - KRIVOSUDSKÁ, Jana - JAHNÁTEK, Andrej - DANISHJOO, Enayat: Integrated Enterprise Management and Production Quality. 1. vyd. - Dusseldorf : A&A Digitalprint GmbH - 2017. - 452 p.. - ISBN 978-3-00-055589-3.

[6] DANESHJO, Naqibullah - RUDY, Vladimír - REPKOVÁ ŠTOFKOVÁ, Katarína - MAREŠ, Albert - KOVÁČ, Juraj - JAHNÁTEK, Andrej - KRIVOSUDSKÁ, Jana - ŠMAJDA, Norbert - RUSNÁK, Ján: Inteligent industrial engineering - Innovation potential. 1. vyd. - San Antonio : FedEx Print & Ship Center - 2018. - 297 s. [print]. - ISBN 978-0-578-40289-5.

[7] TREBUŇA, Peter - PEKARČÍKOVÁ, Miriam - KLIMENT, Marek - TROJAN, Jozef - MIZERÁK, Marek: Modelling and simulation of production systems in industrial and digital engineering. 1. vyd. - Lüdenscheid : RAM-Verlag - 2019. - 441 s. [print]. - ISBN 9783942303927.

[8] CEHLÁR, Michal - RYBÁR, Radim - ZHIRONKIN, Sergey - TYULENEV, Maxim - MIHOK, Jozef - ENGEL, Jacek: Open-Pit Mining. 1. vyd. - Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk - 2019. - 526 s. [print]. - ISBN 978-80-7380-747-4.


AAB  Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách

[1] TEJ, Juraj - ŠIMKOVÁ, Helena - SOROKOVÁ, Tatiana - TREBUŇA, Peter: Vybrané problémy manažmentu riadenia ľudských zdrojov teoretické poznatky, príklady a skúsenosti z manažérskej praxe. 1. vyd., Košice: TU, 2010, 92 s., ISBN 978-80-553-0565-3.

[2] KOVÁČ, Milan – KOVÁČ, Jozef: Inovačné projektovanie výrobných procesov a systémov. 1. vyd., Košice: TU, 2011, 320 s., ISBN 978-80-553-0805-0.

[3] KOVÁČ, Jozef - MIHOK, Jozef: Priemyselné inžinierstvo. 1. vyd., Košice: TU, 2013, 340 s., ISBN 978-80-553-0806-7.

[4] MIHOK, Jozef - KOVÁČ, Jozef - TREBUŇA, Peter - KÁDÁROVÁ, Jaroslava - RUDY, Vladimír: Podnikový manažment. 1. vyd. - Košice : TU - 2016. - 424 s.. - ISBN 978-80-553-2470-8.

[5] KOVÁČ, Jozef - RUDY, Vladimír - KOVÁČ, Juraj: Automatizácia výroby. 1. vyd - Košice : SjF TU - 2016. - 304 s.. - ISBN 978-80-553-2311-4.

[6] KOVÁČ, Jozef - RUDY, Vladimír - KOVÁČ, Juraj: Metodika projektovania výrobných procesov. 1. vyd - Košice : TU - 2017. - 319 s. - ISBN 978-80-553-2874-4.

[7] TREBUŇA, Peter: Aplikácia vybraných metód modelovania a simulácie v priemyselnom inžinierstve. 1. vyd - Košice : TU, SjF - 2017. - 208 s.. - ISBN 978-80-553-2835-5.

[8] KOVÁČ, Jozef - RUDY, Vladimír - KOVÁČ, Juraj: Metodika projektovania výrobných procesov 2. inovačné projektovanie výrobných systémov. 1. vyd. - Košice : Technická univerzita v Košiciach - 2018. - 240 s. [print]. - ISBN 978-80-553-2873-7.

[9] BADIDA, Miroslav - DZURO, Tibor - KRÁLIKOVÁ, Ružena - ŠEBO, Juraj: Revitalizácia eutrofizovaných vôd. 1. vyd. - Košice : Technická univerzita v Košiciach - 2019. - 275 s. [print]. - ISBN 978-80-553-3265-9.

fcb yt mais uk telefon stravovanie nastavenia ftp moodle

Calendar

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

mapa sjf

Our address:                             Working time:                                            Mon - Fri: 8:00 - 16:00          

Faculty of Mechanical Engineering                        

Department of Industrial and Digital Engineering

Park Komenského 9

042 00 Košice

Slovakia                                                                      

For students

In this section you will find a link to interesting offers published on the website of the Technical University in Košice for students.

MAIS portal

When looking for a syllabus of study subjects, it is advantageous to know a web link to the MAIS portal maisportal.tuke.sk/portal/.