Štátnicové otázky

OKRUH OTÁZOK NA ŠTÁTNU SKÚŠKU

Bakalársky stupeň

Št. program: Priemyselná mechatronika  

Akademický rok: 2020/21

Predmet: Robotické systémy

Skúšajúci: doc. Ing. Ján Semjon, PhD., doc. Ing. Rudolf Jánoš, PhD.

 

Inžiniersky stupeň

Št. program: Robotika a robototechnológie 

Akademický rok: 2020/21

Predmet: Navrhovanie a programovanie aplikácií so servisnými robotmi

Skúšajúci: doc. Ing. Marek Sukop, PhD.

Predmet: Aplikácia robotických systémov v priemysle

Skúšajúci: doc. Ing. Ján Semjon, PhD.