Harmonogram štúdia

Začiatok akademického roku: 01.09.2021
Slávnostné otvorenie AR: 20.09.2021 o 11:00 hod. v Aule Maxima
Koniec akademického roku: 31.08.2022

Zápis na štúdium


1. ročník Bc., Ing. a PhD. štúdia, e-zápis v systéme MAIS: 06.07.2021 – 30.08.2021

Postupové ročníky, e-zápis na štúdium v systéme MAIS: 03.09.2021 - 10.09.2021

E-zápis do rozvrhu: 13.09.2021 - 20.09.2021


Imatrikulácia: 11.11.2021

Zimný semester


Výučba: 20.09.2021 - 17.12.2021
Zimné prázdniny: 20.12.2021 - 31.12.2021
Skúškové obdobie: 03.01.2022 - 11.02.2022

Letný semester


Výučba - postupové ročníky: 14.02.2022 - 13.05.2022
Výučba - končiace ročníky: 14.02.2022 - 22.04.2022
Skúškové obdobie: 16.05.2022 - 01.07.2022
Letné prázdniny: 04.07.2022 - 31.08.2022

Záver štúdia

Vypracovanie záverečnej práce: 20. 09. 2021 - 13.05.2022
Uzávierka absolvovaných predmetov pre končiace ročníky: 20. 05. 2022
Odovzdanie bakalárskych a diplomových prác: do 13. 05. 2022
Štátne skúšky a obhajoby bakalárskych a diplomových prác: 30. 05. 2022 - 10. 06. 2022
Odovzdávanie Bc. diplomov: 29. 06. 2022
Promócie inžinierov: 23. 06. 2022

Zápis predmetov na AR 2021/2022


Zápis predmetov v systéme MAIS: 16. 06. 2021 - 4. 07. 2021

Štátne sviatky:

zimný semester: 01. 11. 2021 - pondelok

                       17.11.2021 - streda                      


letný semester:  15. 04. 2022 - piatok
                       18. 04. 2022 - pondelok