Harmonogram štúdia

Začiatok akademického roku: 01.09.2020
Slávnostné otvorenie AR: 21.09.2020 o 11:00 hod. v Aule Maxima
Koniec akademického roku: 31.08.2021

Zápis na štúdium

1. ročník Bc. štúdia, e-zápis v systéme MAIS: 13.07.2020 – 19.07.2020
Postupové ročníky, e-zápis v systéme MAIS: 03.09.2020 - 09.09.2020

Imatrikulácia: 12.11.2020

Zimný semester

Výučba: 21.09.2020 - 18.12.2020
Zimné prázdniny: 21.12.2020 - 31.12.2020
Skúškové obdobie: 04.01.2021 - 12.02.2021

Letný semester

Výučba - postupové ročníky: 15.02.2021 - 14.05.2021
Výučba - končiace ročníky: 15.02.2021 - 23.04.2021
Skúškové obdobie: 17.05.2021 - 02.07.2021
Letné prázdniny: 06.07.2021 - 31.08.2021

Záver štúdia

Vypracovanie záverečnej práce: 21. 09. 2020 - 14.05.2021
Uzávierka absolvovaných predmetov pre končiace ročníky: 21. 05. 2021
Odovzdanie bakalárskych a diplomových prác: do 14. 05. 2021
Štátne skúšky a obhajoby bakalárskych a diplomových prác: 31. 05. 2021 - 11. 06. 2021
Odovzdávanie Bc. diplomov: 30. 06. 2021
Promócie inžinierov: 23. 06. 2021

Zápis predmetov na AR 2020/2021

Zápis predmetov v systéme MAIS: 15. 06. 2020 - 03. 07. 2020

Zápis predmetov na AR 2021/2022

Zápis predmetov v systéme MAIS: 16. 06. 2021 - 04. 07. 2021

Štátne sviatky:

zimný semester:  17. 11. 2020 – utorok 
   
letný semester: 02. 04. 2021 – piatok
  05. 04. 2021 – pondelok