Harmonogram štúdia

Akademický rok 2020/2021

 

Začiatok ak. roka: 01. 09. 2020
Slávnostné otvorenie ak. roka: nekoná sa
Koniec ak. roka: 31. 08. 2021

 

Zimný semester
Výučba v ZS: 21. 09. 2020 – 18. 12. 2020
Zimné prázdniny: 21. 12. 2020 – 01. 01. 2021
Skúšobné obdobie ZS: 04. 01. 2021 – 12. 02. 2021

 

Letný semester
Výučba v LS - postupové ročníky: 15. 02. 2021 – 14. 05. 2021
Výučba v LS - postupové ročníky: 15. 02. 2021 – 23. 04. 2021
Skúšobné obdobie LS: 17. 05. 2021 – 02. 07. 2021
Letné prázdniny: 06. 07. 2021 – 31 .08. 2021

 

Záver štúdia
Uzávierka predmetov pre končiace ročníky: 21. 05. 2021
Odovzdanie záverečnej práce: do 14. 05. 2021
Štátne skúšky a obhajoby záverečných prác: 31. 05. 2021 - 11. 06. 2021
Odovzdávanie Bc. diplomov: 30. 06. 2021
Promócie inžinierov: 23. 06. 2021

 

Štátne sviatky
Zimný semester: 17. 11. 2020 – utorok
Letný semester: 02. 04. 2021 – piatok, 05. 04. 2021 – pondelok


Zmeny v rozvrhu
   •   Žiadne
Ľudia na katedre Laboratória a učebne Katedrová videogaléria Publikačná činnosť
Študuj Aplikovanú mechaniku Študuj Strojné inžinierstvo Ponuka služieb pre prax a možností spolupráce Popularizácia vedy a propagácia štúdia

Kontakt

Katedra aplikovanej mechaniky a strojného inžinierstva
Strojnícka fakulta
TUKE
Letná 9
042 00 Košice
Slovensko

tel.: +421 55 602 2461 (Sekretariát)

TUKE na mape

TUKE SjF
UK MAIS
Pošta TUKE Telefónny zoznam