Prečo študovať Aplikovanú mechaniku (Ing.)

PREČO ŠTUDOVAŤ APLIKOVANÚ MECHANIKU?

 • o absolventov odboru je vysoký záujem,

 • patria k vysokokvalifikovaným odborníkom,

 • zastávajú najlepšie platené pozície na trhu práce,

 • majú možnosť uplatnenia sa v mnohých oblastiach vývoja a výskumu,

 • obstoja i v medzinárodnej konkurencii.
 • PONÚKAME TI

 • úplné druhostupňové vysokoškolské vzdelanie,

 • perspektívu pracovného uplatnenia v odbore,

 • kvalitné štúdium,

 • špičkovo vybavené laboratóriá a učebne,

 • kvalifikovaných pedagógov,

 • exkurzie, workshopy a semináre,

 • diplomové práce v podnikoch,

 • účasť na projektoch,

 • možnosť absolvovať časť štúdia v zahraničí,

 • možnosť odbornej praxe,

 • možnosť pokračovať v doktorandskom štúdiu.
 • NAUČÍME ŤA

 • ako správne aplikovať teoretické poznatky z mechaniky tuhých a poddajných telies,

 • ako s využitím numerických a experimentálnych metód mechaniky riešiť rôzne technické problémy,

 • ako využívať moderné softvérové prostriedky pre tvorbu a analýzu modelov mechanických sústav,

 • ako navrhovať a konštruovať rozsiahle technické zariadenia, stroje a konštrukcie,

 • ako sa orientovať vo vlastnostiach a použití technických materiálov,

 • ako tvoriť a posudzovať technickú dokumentáciu,

 • ako vykonávať výskum s vysokou mierou tvorivosti a samostatnosti.
 • PREDPOKLADY PRE ŠTÚDIUM

 • dobré znalosti z oblasti mechaniky, matematiky, konštruovania a inžinierskych materiálov,

 • praktické skúsenosti s aplikáciami CAD a CAE,

 • schopnosť tvorivého a inovatívneho myslenia,

 • technické zručnosti.

 • Ďalšie informácie o inžinierskom štúdiu v št. programe Aplikovaná mechanika  link-red

  Kontakt

  Katedra aplikovanej mechaniky a strojného inžinierstva
  Strojnícka fakulta
  TUKE
  Letná 9
  042 00 Košice
  Slovensko

  tel.: +421 55 602 2461 (Sekretariát)

  TUKE na mape

  TUKE SjF
  UK MAIS
  Pošta TUKE Telefónny zoznam