Home
There is no translation available.

Študent je povinný zapísať si na zimný a letný semester predmety v súlade s príslušným študijným programom a časovým harmonogramom štúdia na príslušný akademický rok tak, aby ich úspešným absolvovaním splnil stanovené podmienky pre pokračovanie v štúdiu v ďalšom akademickom roku.

 

Študent je povinný si zapísať za jeden akademický rok v dennej forme štúdia premety za min. 60 kreditov, za semester je to min. 30 kreditov (bez kreditov za opakovane zapísané predmety).

Výnimkou môže byť posledný rok štúdia daného študijného programu, ak študentovi zostali neabsolvované predmety za menej kreditov a/alebo štátna skúška.
 
 
Poznámka: min. 30 kreditov za zimný semester, min. 30 kreditov za letný semester, spolu za akademický rok min. 60 kreditov.

 

Zápis predmetov na študijnom oddelení fakulty mimo určeného termínu je spoplatnený sumou 4,- € za predmet, podľa príkazu rektora PR/TUKE/06/23 „Výška školného a poplatkov spojených so štúdiom v akademickom roku 2024/2025“.

The Scientific Council of the Slovak Academy of Sciences at its 9th meeting on 29.5.2024 conferred the scientific rank of Doctor of Technical Sciences Dr.h.c. mult. prof. Ing. Jozef Živčák, PhD., MPH, professor at the Faculty of Mechanical Engineering, Technical University of Košice, on the basis of successful defence of his doctoral dissertation "MATERIAL DEVELOPMENT IN PERSONALIZED IMPLANTOLOGY" in the scientific field 020300 Mechanical Engineering.

 

Expozicia SjF

 

Ceremonial unveiling of the super sports car "Auto ENGLER V12 - superquad with three-shaft sequential transmission produced by the Faculty of Mechanical Engineering of the Technical University in Košice and the company ENGLER AUTOMOTIVE Košice in the presence of state secretaries and the general director of Agrokomplex in Nitra.

 

Looking forward to your visit

 

Odhalenie Engler

Our FME TUKE Racing Team is preparing to race at the Shell Eco Marathon in France

 

nas team

 

There is no translation available.

V dňoch 1.5.- 4.5.2024 sa prof. Robert Grega spolu so študentami Ing. Matúšom Kačírom a Bc. Ondrejom Gregom z Katedry konštrukčného a dopravného inžinierstva zúčastnili prednáškového pobytu na University Of Cambridge, UK.


Výsledky vedeckej práce katedry boli prezentované na dvoch rôznych inštitúciach. Na "Institute of Manufacturing" bola odprezentovaná téma: "VR augmented product design" a na "Department of Engineering" bola prezentácia témy: "Torsional vibration tuners R&D and applications".

 

IMG 20240502 WA0003

No event in the calendar
July 2024
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Spolupráca s praxou

AuferDesing     Biomedical Engineering    BOSCH   BSH   

Chemosvit    Chirana    Continental    evektor  

 

embraco    Ford    magna

 

 USS    wolksvagen    KIA    PSA

 

 USS    LEAR  minebeamitsumi  

NORDMondi SCP   masam logo ok 1   Tatravagonka Poprad

 

HMT   IDIADA   Sova Digital     siemens

 

SMC    REGADA   Ricardo   Senzor

 engler    matador mubea logo

vuje   javys     Kerex       ROSERO      SEZ

 

  kimex  spp    zts vvu  whirpool

 

LPH  nekoten  swep

 

marelli  slovnaft    IQ   spinea

 

 balluff  mitsubishi  garrett

 

 

 

 

 

 

 

mapa sjf

Study department

Office hours:
Monday
Tuesday
Wednesday
Thursday
Friday
8:30 - 11:30
8:30 - 11:30
8:30 - 11:30, 13:00 - 15:00
non-paged day
8:30 - 11:30

 

 

 

 

 

 

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Phone: +421 55 602 2623

Contact

Faculty of Mechanical Engineering
Technical University of Košice
Letná 9/B
042 00 Košice

phone: +421 55 602 2016
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.