Laboratóriá

Laboratórium automatizácie (PK8-L1)

Zodp. osoba: Ing. Róbert Rákay, PhD.

Umiestnenie: Park Komenského 8, prízemie

Kapacita: 12

 

Automatizácia je oblasť vedy a techniky, ktorá zahŕňa širokú škálu technológií, ktoré znižujú zásahy človeka do procesov. Ľudský zásah je redukovaný na definovanie rozhodovacích kritérií, vzťahov medzi podprocesmi a súvisiacimi činnosťami, ktoré sú vložené v programe v riadiacich jednotkách jednotlivých strojov.

Automatizácia sa dosahuje rôznymi kombináciami prostriedkov automatizácie vrátane mechanických, hydraulických, pneumatických, elektrických, elektronických zariadení a počítačov. Komplikované systémy, ako sú moderné továrne, lietadlá a lode, zvyčajne používajú všetky tieto kombinované techniky. Medzi výhody automatizácie patrí úspora práce, zníženie odpadu, úspora nákladov na energie, úspora nákladov na materiál a zlepšenie kvality, presnosti a presnosti výroby a služieb.

 

 Lab_L1_3.png  Lab_L1_2.png  Lab_L1_1.png

Zameranie laboratória

Laboratórium je zamerané na výskum a výučbu prostriedkov automatizovaného riadenia. Je orientované prevažne na PLC systémy a mikrokontroléry. Je určené predovšetkým pre praktickú časť cvičení študentov.

Ciele laboratória

Snahou nás učiteľov odborných predmetov ako aj strojníckej fakulty je čo najlepšie pripraviť študentov končiacich ročníkov do praxe. To realizujeme najmä na hodinách výučby technických predmetov študijného programu Priemyselná mechatronika, ale aj príbuzných odborov.  Zároveň orientujeme samotnú výučbu do praktickej roviny tak, aby študenti zvládali realizáciu požiadaviek, ktoré sú kladené na automatizáciu a riadenie základných až stredne náročných automatizačných úloh, už od prvého dňa nástupu do práce.

Prístrojové vybavenie laboratória

je vybavené sadami bezdrôtových senzorov a príslušenstva mirkokontrolérov ako Arduino a ESP, zostavami priemyselných riadiacich systémov a ich periférií od fy Siemens a Mitsubishi, IO link zariadeniami, vývojovými sadami senzorov, komunikačnými kartami, frekvenčnými meničmi a ďalšími zariadeniami.

Programovateľné relé Akytec

Vďaka výhradnému distribútorovi produktov Akytec GmbH v Slovenskej republike – spoločnosti  VENIO, s.r.o.  je v súčasnosti možné realizovať školské projekty so zameraním v oblasti riadenia a automatizácie. Procesy je možné simulovať pomocou experimentálnych edukačných stendov, na ktorých je nainštalované programovateľné relé PR200 a tieto sú tak vhodným priestorom pre nadobudnutie nových skúseností, zručností a návykov pre budúcu prácu inžinierov automatizácie.

V rámci podpory vzdelávania odborných pracovníkov, študentov stredných a vysokých škôl ako aj  s cieľom oboznámenia sa s programovaním mini PLC využívaných a nasadzovaných v automatizačnej praxi, boli na Katedru priemyselnej automatizácie a mechatroniky (Strojnícka fakulta, Technická univerzita v Košiciach) darované univerzálne riadiace relé (mini PLC typ PR200, PR100) spolu s rozširovacími analógovými a digitálnymi modulmi (typ PRM 24.1, PRM 24.3).

Venio_st4.png   Venio_st1.png

 

Programovateľné relé poskytnuté spoločnosťou VENIO, s.r.o. veľmi dobre poslúžia na vyriešenie množstva komplexných úloh priemyslu, ovládanie procesov, strojov a ich aplikácií, ale aj jednoduchších domových inštalácií. Privítali sme bezplatnú softvérovú podporu (prostredie Akytec ALP) vo forme intuitívneho nástroja, kde pomocou funkčných symbolov/blokov vieme jednoducho a rýchlo naprogramovať ako aj nasimulovať funkčné riešenie na mieru a podľa požiadaviek zákazníka.

Študenti si majú možnosť vytvoriť vlastné zostavy  s týmito programovateľnými relé a tak získavajú aj praktické skúsenosti s inštaláciou takýchto systémov.

Venio_st2.png   Venio_st3.png

 

Zostavy PLC S7-1200

Obsahujú zariadenia od spoločnosti Siemens PLC S7-1200, HMI KTP700 a Switch Scalance. Na tejto tréningovej zostave je možné prakticky overiť navrhovaný riadiaci systém. K dispozícií je 6 tréningových zostáv. Okrem toho študenti rovnako môžu pracovať s PLC -S7 1500 v kombinácií s ďalšími zariadeniami priemyselnej automatizácie.

 

S7_1200_st1.jpg   S7_1500_st2.jpg

Zostavy PLC Mitsubishi

Spoločnosti SIMAP a Mitsubishi darovali pracovisku zariadenia a komponenty pre vytvorenie tréningových zostáv PLC Mitsubishi. Zostavy obsahujú okrem PLC a HMI aj množstvo ďalších vstupných a výstupných komponentov a umožňujú zostaviť rôzne automatizované úlohy. Na zostavení týchto tréningových zostáv sa podieľali aj študenti, ktorí tým získali praktické skúsenosti pri vytváraní tohto typu riadiacich systémov. Poďakovanie za bezplatne darovanie zariadení patrí spoločnosti Mitsubishi a SIMAP.

 

Mitsubishi_st_3.jpg Mitsubishi_st_2.jpg Mitsubishi_st_4.jpg

 

Tréningové zostavy s programovateľnými relé Siemens LOGO

Tieto zostavy obsahujú programovateľné relé Siemens LOGO a ďalšie komponenty pre vytvorenie riadiaceho systému a poskytujú tak priestor pre praktické experimenty študentov a pedagógov pri výskumnej činnosti. Vytvorených je 6 takýchto zostáv.

 

Logo_St1.png

 

Softvérové vybavenie laboratória

Balík Siemens TIA Portal, (Step7, PLC SIM, WINCC, LogoSoft Comfort, LOGO Web Editor)

Balík Mitsubishi – iQWorks

Akytec ALP Software

Matlab/Simulink

ProfiCAD

 

Vyučované predmety

Automatizácia a automatizačná technika (SK/EN)

Priemyselná automatizácia

Systémy s umelou inteligenciou

Navrhovanie systémov automatického riadenia

Priemyselné riadiace systémy

Elektrotechnika (SK/EN)

Mikrokemachatronika

Rýchla príprava prototypov mechatronických sústav

Teória inžinierskeho experimentu

Kybernetika a informatika (SK/EN)

 

 

          Kontakt

               Katedra mechatroniky
               Strojnická fakulta TUKE
               Park Komenského 8
               040 01 Košice
               Slovenská republika