Mechatronika - Bakalárske štúdium

studuj mechatroniku

Mechatronika integruje poznatky najmä z oblasti mechaniky, elektroniky, informatiky a riadenia. Jej podstatnými rysmi sú umelá inteligencia, interaktívnosť, autonómne správanie, či konštrukčná vyspelosť. Uplatňuje sa v mnohých moderných odboroch akými sú napr.: robotika, inteligentná senzorika, družicová technika, ale aj v strojárstve ako takom. Mechatronika stále viac prerastá i do oblasti prírodných odborov a vznikajú nové medziodbory, napr.: nanotechnológia, biotechnológia či sanačné technológie.  

mechatronika

 

Prečo študovať mechatroniku?

 • Podľa viacerých prognóz je mechatronika inžinierskym odborom budúcnosti, kedy už nebudú existovať výlučne mechanické stroje.

 • V priemysle vyspelých krajín vzrastá dopyt po inžinieroch z oblasti mechatroniky.

 • Študijný odbor je zameraný na prípravu odborníkov strojársko-elektrotechnického zamerania so znalosťou základov informatiky a automatizácie pre prevádzku, výrobu, skúšobníctvo a čiastočne aj navrhovanie mechatronických sústav.

 • Mechatronik ovláda problematiku základov mechanických sústav a dokáže riešiť ich problémy, má znalosti o mechanických a elektronických komponentoch a moduloch, ovláda teóriu riadenia a informatiku.

 • Mnohé iné odbory skúmajú problémy „zdola hore“, to znamená, že na jednotlivé časti problému nazerajú izolovane podľa jednotlivých disciplín. Mechatronika však pristupuje k riešeniu problémov systematicky a kladie dôraz na interdisciplinárne a komplexné hľadanie riešení.

 

mech1 

 

 Ponúkame Ti

 • perspektívu pracovného uplatnenia v odbore,

 • exkurzie, workshopy a semináre organizované v spolupráci s firmami,

 • účasť na projektoch riešených na katedre,

 • možnosť pokračovať v druhom stupni vysokoškolského štúdia.

 

  11085360151238403836Mechatronics Enggjpg AAEAAQAAAAAAAATaAAAAJDA1MzQzNzZiLWFiZDgtNDNiNi1hMDMyLTA2ZmZmOGZiMzk3Mg What is Mechatronics Engineering21

 

Naučíme Ťa

 • správne aplikovať teoretické poznatky,

 • analyzovať problémy mechatronických sústav,

 • vytvárať a implementovať časti mechatronických sústav tak, aby spĺňali požadované vlastnosti.

 

 

Uplatnenie absolventov

Absolventi sa uplatnia pri zabezpečovaní prevádzky moderných elektromechanických, elektrohydraulických a iných mechatronických sústav s počítačovým riadením. Ďalej v podnikoch zaoberajúcich sa stavbou strojov, prístrojov a zariadení patriacich do triedy mechatronických sústav a výrobou ich súčastí, ako aj v skúšobníctve, servise a pri vývoji týchto sústav a komplexov.