Úvod
 

Ponúkaný projekt vychádza z riešenia projektu financovaným Ministerstvom školstva SR, KEGA č. 3/7103/09 s názvom:
|
Aplikácia teoretických vedomostí pri výstavbe prototypu experimentálneho vozidla s minimálnou spotrebou paliva za účelom zvýšenia záujmu v oblasti strojárstva

Projekt je realizovaný Strojníckou fakultou - SjF, Technickej univerzity v Košiciach. S rastúcim záujmom mladých ľudí o automobilizmus ponúkame možnosť spraviť si vlastné vozidlo. Strojnícke fakulty a Stredné odborné školy disponujú zázemím dielenského vybavenia, ale aj skúsenosťami pedagógov a majstrov. V spolupráci pedagógov, majstrov a študentov ponúkame možnosť realizovať na Vašej škole získané teoretické vedomosti pri stavbe prototypu trojkolesového vozidla.

Začiatky výroby vozidiel na SjF pre minimalizáciu spotreby paliva sa datujú od roku 1994, kedy bolo posta¬vené prvé vozidlo B&S 1, neskôr vozidlá B&S 2 a B&S 3. Výstavbu vozidiel realizovali poslucháči SjF pod vede¬ním pedagógov. S týmito vozidlami sa každoročne zúčastňujeme pretekov Shell Éco Marathon ktoré sa konali vo Francúzsku, v tomto roku v Nemecku. Najvyšší jazdný výkon bol dosiahnutý vozidlom B&S 3 a to... pozri (www.sjf.tuke.sk/kbakp/Aktivity/shell/).

Aby ste mohli realizovať svoje predstavy o vozidlách, ich konštrukciách, použitých materiáloch, dizajne, technológiách výroby a pod., ponúkame návod výroby trojkolesového vozidla, ktoré bude poháňať motor Honda. Vozidlo musí mať dvojokruhový brzdný systém, riadenie prednými kolesami, musí spĺňať požiadavky pasívnej a aktívnej bezpečnosti, a pod

Kolektív pracovníkov SjF spracoval výkresovú dokumentáciu, ktorá vyhovuje podmienkam súťaže Shell Éco Maratón tak, aby ste v prípade záujmu o stavbu vozidla túto mohli realizovať vo svojich podmienkach, prípadne sa zúčastniť uvedenej súťaže. Pri stavbe vozidla môžete plne rozvinúť svoju fantáziu, využiť technické a iné prostriedky na realizáciu vlastného návrhu vozidla s možnosťou minimalizácie spotreby paliva pri maximálnom dojazde.

 

Za tým účelom bude pre potenciálnych záujemcov zorganizované celoslovenské stretnutie, kde bude prezentovaný nekapotovaný prototyp tohto vozidla. Na jeho výrobu dostanete výkresovú dokumentáciu podvozku, technické a bez¬pečnostné podmienky súťaže, nákladové položky na hutný a iný materiál.

V prípade Vášho záujmu o stavbu vozidla prosím oznámte nám to na e-mailovú adresu: sprav.vozidlo@gmail.com.

 

Copyright © 2009 design by Michal Gorzás