Kontakt
 

Kontakty

V prípade Vášho záujmu o stavbu vozidla prosím oznámte nám to na e-mailovú adresu: sprav.vozidlo@gmail.com.

prof. Ing. Aurel SLOBODA, PhD.
Technická Univerzita v Košiciach
Strojnícka fakulta
Katedra bezpečnosti a kvality produkcie
Letná 9
042 00 Košice
tel.: 055 602 2513
e-mail: aurel.sloboda@tuke.sk  

Ing. Barbora Kováčová
Technická Univerzita v Košiciach
Strojnícka fakulta
Katedra bezpečnosti a kvality produkcie
Letná 9
042 00 Košice
tel.: 055 602 2515
e-mail: barbora.kovacova.2@tuke.sk

Ing. Michaela BALÁŽIKOVÁ, PhD.
Technická Univerzita v Košiciach
Strojnícka fakulta
Katedra bezpečnosti a kvality produkcie
Letná 9
042 00 Košice
tel.: 055 602 2530
e-mail: michaela.balazikova@tuke.sk

 

Copyright © 2009 design by Michal Gorzás