Katedra manažmentu a ekonomiky

Košice

© 2009

                                        Košice „2009“

 XII. medzinárodná vedecká konferencia

„Trendy  a inovatívne prístupy v podnikových procesoch“

Košice

SLOVENSKO

 

XII. international scientific conference

„Trends and Innovative Approaches in Business Processes “

Košice

SLOVAKIA

Trendy a inovatívne prístupy v podnikových procesoch

                                                               XII. medzinárodná vedecká konferencia

                                                                                                   december 2009        

C:\Users\L&M\Desktop\logo_opvav_farebne.jpg