Laboratóriá

PK8-L7 Prototypové laboratórium

Zodp. osoba: Ing. Martin Varga, Ing. Peter Marcinko, PhD.

Umiestnenie: Park Komenského 8, suterén

Kapacita: 10

 

Laboratórium bolo vytvorené v rámci projektov KEGA riešených na pracovisku a je určené pre výučbu predmetov orientovaných na rýchlu výrobu prototypov mechatronických sústav.

   

 PK8 L7 Obr1  

Zameranie laboratória

Laboratórium je zamerané na tvorbu prototypov mechatronických sústav. Táto miestnosť je k dispozícií pre študentov aj ako priestor pre oddych a tvorbu ich projektov a zadaní.

PK8 L7 Obr2

   

Ciele laboratória

Cieľom laboratória je poskytnúť priestor pre študentov pre realizáciu nápadov a myšlienok našich študentov. Zámer bolo vytvoriť malú 3D farmu pre študentov, kde si môžu prísť vytlačiť na 3D tlačiarňach súčiastky pre svoje projekty a záverečné práce.

Prístrojové vybavenie laboratória

3D tlačiareň Creality Ender 3

3D tlačiareň s technológiou tlače FDM s tlačovým priestorom s rozmermi 220x220x250mm. K dispozícií je 10kusov tohto typu tlačiarne. Tlač sa realizuje väčšinou z materiálu PLA a po úprave tlačovej hlavy je možné tlačiť aj iné typy plastových materiálov.

 

PK8 L7 Obr3

 

3D tlačiareň Creality Ender 5 Plus

3D tlačiareň s technológiou tlače FDM s tlačovým priestorom s rozmermi 350x350x400mm

 PK8 L7 Obr4

Prototyp testovacieho zariadenia pre snímače polohy

Zariadenie realizované pomocou súčiastok vyrobených technológiou FDM 3D tlače. Umožnňue testovať akékoľvek snímače polohy s maximálnym rozsahom do 1200 mm.

PK8 L7 Obr5 

Softvérové vybavenie laboratória

Balík Siemens TIA portal, (Step7, PLC SIM, WINCC)

SolidWorks, NX

Matlab/Simulink

          Kontakt

               Katedra mechatroniky
               Strojnická fakulta TUKE
               Park Komenského 8
               040 01 Košice
               Slovenská republika