Konferencia: BOZP - Aktuálne otázky bezpečnosti práce
 
 

Strojnícka fakulta TU v Košiciach
Národný inšpektorát práce
Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci

 

  

 SJF2 SK C CMYKnormal reproduction high resolution    NIP    IP  euagent        

  

 

si Vás dovoľujú pozvať na 

XXXVII. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie 

nadpis novy1

  

13. až 15. november 2024

 

Konferencia je organizovaná pod záštitou Miniserstva práce, sociálnych vecí a rodiny, Ministerstva životného prostredia SR a dekana Strojníckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach.

 

Ciele konferenie:

Medzinárodná konferencia Aktuálne otázky bezpečnosti práce a prevencia závažných havárií je najväčšie a najprestížnejšie podujatie v oblasti BOZP na Slovensku s 36 ročnou tradíciou a zároveň národným podujatím v rámci kampane Európskej agentúry pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci – „Bezpečná a zdravá práca v digitálnej dobe“. Cieľom konferencie je prezentovať nové trendy, postupy prevencie a skúsenosti dobrej praxe v oblasti BOZP a manažérstva rizík.

 

 

Digital age logo

 

Vedecký výbor konferencie: 

 

 • prof. Ing. Hana Pačaiová, PhD. - SjF TU v Košiciach
 • prof. Ing. Milan Oravec, PhD. - SjF TU v Košiciach
 • Ing. Marek Mitterpák, PhD. - NIP Košice
 • doc. Ing. Jiří Pokorný, Ph.D.,MPA - FBI VŠB TU Ostrava
 • doc. Ing. Eva Sventeková, PhD. - FBI, ŽU v Žiline
 • prof. RNDr. Iveta Marková, PhD. - FBI, ŽU v Žiline
 • prof. Ing. Andrea Majlingová, PhD. - DF, TU vo Zvolene
 • doc. Ing. Petr Blecha, Ph.D. - FSI, VUT Brno
 • Dr. Damjan Maletič, PhD. - University of Maribor
 • PhDr. Ján Pituch - SOŠ Technická v Košiciach
 • Ing. Pavol Polák, PhD. - P.B.I. spol. s r.o.
 • Ing. Ján Donič, MBA - BOZPO, s.r.o.
 • prof. Ing. Linda Makovická Osvaldová, PhD. - FBI ŽU v Žiline
 • Ing. Martina Gašová, PhD. - predseda združenia SES
 • Ing. Ladislav Čáky - Environmentálne a havarijné poradenstvo
 • doc. Ing. Ivana Tureková, PhD. - PK UKF v Nitre
 • doc. RNDr. Mgr. Petr Adolf Skřehot, Ph.D. - ZÚBOZ, z. ú. Praha
 • doc. Ing. Zuzana Tučková, Ph.D. - Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
 • Ing. Hemrieta Čajková - Ministerstvo životného prostredia SR
 • Ing. Jozef Vengrin - Slovenská agentúra životného prostredia

   

Organizačný výbor:

 

 • doc. Ing. Michaela Balážiková, PhD. - KBaKP, SjF, TU v Košiciach
 • doc. Ing. Marianna Tomašková, PhD. - KBaKP, SjF, TU v Košiciach
 • Ing. Denisa Porubčanová - KBaKP, SjF, TU v Košiciach
 • Ing. Zuzana Kotianová, PhD. - KBaKP, SjF, TU v Košiciach
 • doc. Ing. Štefan Markulik, PhD. - KBaKP, SjF, TU v Košiciach
 • doc. Ing. Daniela Onofrejová, PhD. - KBaKP, SjF TU v Košiciach
 • Ing. Slavomíra Vargová, PhD. - Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
 • Ladislav Kerekeš - NIP Košice, Národné kontaktné miesto EU-OSHA
 • Ing. Róbert Jánošík - Cleanliness Certification Center, s.r.o.

 

Odborné zameranie:logo BOZP KONF NOVE 2017

 • Manažérstvo rizík ako základný nástroj prevencie.

 • Bezpečná a zdravá práca v digitálnej dobe.

 • Prevencia závažných priemyselných havárií.

 • Procesná bezpečnosť a digitalizácia.

 • Udržateľnosť a sociálna bezpečnosť.

 • Spoločenská zodpovednosť a jej vplyv na bezpečnosť.
 • Psychosociálne riziká v pracovnom prostredí.
 • Bezpečnosť kritickej infraštruktúry.
 • Bezpečnosť strojových zariadení.

 • Príklady dobrej praxe a účinných riešení BOZP.

 • Plnenie požiadaviek legislatívy a činnosti Inšpekcie práce.

 • Celoživotné vzdelávanie v oblasti BOZP.

 • Ergonómia pracovísk.

 • Prevencia proti požiarom a výbuchom.
 • Osobné ochranné prostriedky a ich spoľahlivosť.

 

Cieľová skupina: 

 • Bezpečnostní technici,

 • manažéri, podnikatelia, zástupcovia zamestnancov, odboroví funkcionári, živnostníci, ergonómovia,

 • lektori, vedecko - pedagogickí pracovníci na VŠ,

 • inšpektori práce, iní.

 

 

Rokovacie jazyky:    slovenčina, čeština, angličtina (simultánne tlmočenie AJ)

 

 

 

 

 

 

Pokyny pre autorov

 

Instructions for Authors

 

 

 

 

Pozvánka na konferenciu

 

 


Registrácia na konferenciu

 

 


Záštita nad konferenciou 

 

 


Záštita nad konferenciou 

 


Program konferencie 

 

 

Archív konferencie:


Archív konferencie 

 

 

   

 

Sekretariát konferencie BOZP 
Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta
Katedra kvality, bezpečnosti a environmentu, Letná 1/9, 042 00 Košice-Sever


e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
doc. Ing. Michaela Balážiková, PhD.: +421 55 602 2530

 

 

         Kontakt

  

              TECHNICKÁ UNIVERZITA V KOŠICIACH
              Strojnícka fakulta
              Ústav špeciálnych inžinierskych procesológií
              KATEDRA KVALITY, BEZPEČNOSTI A ENVIRONMENTU
              Letná 9, 042 00, Košice

              tel: +42155 / 602 2501
              e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.