Copyright © 2007 www.tuke.sk/sjf-kbakp/ All rights reserved. No part of this project may be reproduced by any means without written permission of its webmasters.
 
 
KBAKP

 

Shel-Éco Marathon sú medzinárodné preteky vozidiel s minimálnou spotrebou paliva. Každoročne ich usporadúva od roku 1985 firma Shell v mesiaci máj - jún.

Súťaž Shell Eco-Marathon nie je samoúčelná – v Európe sa vyhlasuje už vyše 20 rokov a slúži na to, aby inšpirovala novú generáciu konštruktérov a inžinierov na stredných a vysokých školách k tvorbe nových konštrukcíí vozidiel, používaniu nových technológií a materiálov. Práve oni budú v budúcnosti zodpovední za vývoj trvale udržateľných a efektívnych riešení dopravy. Už po druhý krát sa preto Európska komisia rozhodla prostredníctvom európskeho komisára pre energiu oceniť Shell Eco-Marathon ako výnimočnú aktivitu v oblasti mobility a podpory technických inovácií.

Pretekov sa môžu zúčastniť všetci ktorí majú radi motoristické preteky od malých detí až po ľudí v dôchodkovom veku. To znamená že súťažiacimi sú študenti odborných a stredných škôl, vysokých škôl, univerzít a nezávislí pretekári.

Pravidelným účastníkom pretekov je aj kolektív z Technickej univerzity, Strojníckej fakulty, Katedry bezpečnosti a kvality produkcie.

Preteky sa konali na okruhu Paul Ricard ( v rokoch 1985 - 1999) v blízkosti mestečka Castelet na ceste N8 medzi mestami Marseille a Tulon vzdialeného od Košíc 2221 Km. Na okruhu sa mimo týchto pretekov konali aj preteky formule 1, preteky kamiónov, motocyklov motokár a pod., súčasne tu bola aj škola pre formulu F 1.

Od roku 2000 sa preteky konali na okruhu Paul Armagnac v Nogare na juhozápade Francúzska v blízkosti Španielskych hraníc, asi 80 km od známeho pútnického mesta Lourdy. Pretekov sa zúčastňujú popredné kolektívy (zatiaľ z 24 krajín) sveta, najďalej z Brazílie a Japonska.

V roku 2009 preteky prvýkrát opustili Francúzsko a konali sa v Nemecku na okruhu EuroSpeedway v Lausitzi neďaleko Drážďan.

Kolektív zo SjF TU Košice sa, ako jediný z bývalého východného bloku, zúčastňuje pretekov od roku 1994.

Posledná úprava vozidla B&S 3