Metodický pokyn k priznávaniu motivačného štipendia na Technickej univerzite v Košiciach