Študenti, uvedení v zozname, skontrolujte si IBAN v informačnom systéme MAIS do 16.11.2021, na ktorý Vám bude zaslané motivačné prospechové štipendium. V prípade, ak IBAN v informačnom systéme MAIS uvedený nemáte, nižšie prikladáme postup.
 

I. stupeň vysokoškolského štúdia

II. stupeň vysokoškolského štúdia

S2420102798-2320T01

S2417087297-2320T02

S2420102483-2320T01

S2417088573-2320T02

S2420104150-2320T01

S2417088463-2320T02

S2420102859-2320T01

S2417088600-2320T02

S2420103468-2320T01

S2417089958-2320T02

S2420103095-2320T01

S2417090496-2320T02

S2420103151-2320T01

S2417087751-2320T02

S2420102743-2320T01

S2417090087-2320T02

S2420103987-2320T01

S2416084170-2320T02

S2419097909-2319T01

S2417088658-2320T03

S2419100604-2319T01

S2417088262-2320T03

S2419096814-2320T03

S2417090520-2320T02

S2419097073-2319T01

S2417087470-2320T03

S2419098283-2319T01

S2417088264-2320T03

S2419098339-2319T01

S2417088630-2320T03

S2419098257-2319T01

S2417088146-2320T03

S2419098674-2319T01

S2415079704-2320T02

S2419098636-2319T01

S2417087594-2320T03

S2419097403-2319T01

S2417087908-2320T02

 

S2417090084-2320T02

 

Návod ako si v systéme MAIS skontrolať číslo účtu.

student pridane uctu

 

Kritéria pre poskytovanie štipendií sú uvedené na stránke http://www.sjf.tuke.sk/studium/stipendia