TUKE SJF

Katedra biomedicínskeho inžinierstva, automatizácie a merania

Hlavná stránka

Technická univerzita v Košiciach                 

Strojnícka fakulta       

Ústav špeciálnych technických vied

Katedra biomedicínskeho inžinierstva, automatizácie a merania

Letná 9

042 00 Košice

Kontakt:

tel.: +421 / 55 / 602 2380

fax: +421 / 55 / 602 2363

Web: http://web.tuke.sk/sjf-kbiaam/

 

Vedúci projektu:

Doc. Ing. Miroslav DOVICA, PhD.

mail: miroslav.dovica@tuke.sk

 

Spracoval:

Ing. Martin Petrík

 

Virtuálne laboratórium metrológie v študijnom odbore Mechatronika

3/4244/06 /KEGA/

Táto stránka slúži na prezentáciu dosiahnutých výsledkov v riešení KEGA projektu Virtuálne laboratórium metrológie 3/424406/KEGA a slúži aj ako učebná pomôcka pri výučbe:

 

· Strojárska metrológia—v št. programe  Všeobecné strojárstvo 2381722

· Strojárska metrológia—v št. programe  Mechatronika 2387700

· Metrológia—v št. programe  Technika ochrany životmého prostredia 1612709

· Metrológia v riadení kvality—v št. programe Počítačová podpora strojárskej výroby 2305724

 

 

 

Hlavná stránka

Meranie drsnosti

Meranie evolventy

Meranie dvojbokého odvalu

Meranie radiálneho hádzania

Meranie kruhovitosti

Chyby a neistoty

Štatisticka regulácia meraním

3D meranie

Publikácie