Katedra

Vitajte na web stránke našej katedry

Katedra technológií, materiálov a počítačovej podpory výroby je súčasťou Ústavu technologického a materiálového inžinierstva Strojníckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach. V súčasnosti je oblasť výuky na našej katedre zameraná na dostupné konvenčné a progresívne technológie výroby súčiastok v strojárskej výrobe ako aj na využitie CAx technológií pri navrhovaní a optimalizovaní výrobných postupov. Náplňou predmetov je teória a technológia obrábania, plošného i objemového  tvárnenia, spracovania plastov, zvárania a povrchových úprav. Obsah predmetov zahŕňa návrhy technologických postupov, výrobnej techniky, návrh a konštrukciu prípravkov a nástrojov, experimentálne metódy v strojárskej technológii, progresívne spôsoby výroby výrobkov, navrhovanie a konštrukciu foriem pre plastové výlisky, simulácie zatekania taveniny do dutiny formy, mechanizáciu a automatizáciu výroby. V rámci uplatňovania jednotlivých metód a návrhov pri rôznych technologických postupoch používame CAD/CAM/CAE systémy, simulačné programy ako napr. PAM-STAMP, SolidCAM, Moldex 3D a iné. V rámci nášho pracoviska vyvíjame, alebo sa podieľame na výskume v oblasti tvárnenia, zvárania, obrábania, spracovania plastov, povrchových úprav, tenkých vrstiev a množstva ďalších s cieľom podporiť priemyselné prostredie a zabezpečiť jeho trvalý udržateľný hospodársky rozvoj. Snažíme sa byť vždy ústretoví a otvorení možným príležitostiam pre novú spoluprácu. V prípade akýchkoľvek informácií nás prosím neváhajte kontaktovať.

 

Príďte k nám študovať progresívne študijné programy.

 

 

Technológie, manažment a inovácie strojárskej výroby

Bc. štúdium

 

TMaISV Bc

 

          

Počítačová podpora strojárskej výroby Bc.

Bc. štúdium

studuj kppt bc

 

          

Strojárske technológie

Ing. štúdium

studuj strojarske technologie

 

                                         

Počítačová podpora strojárskej výroby Ing.

Ing. štúdium

studuj kppt ing

 

          

 

Aktuality

 

Aktuálne okruhy otázok na štátne skúšky pre inžinierske štúdium v študijnom programe ST pre dennú aj kombinovanú metódu a pre inžinierske štúdium PPSV v akademickom roku 2023/2024 sú k dispozícií na stiahnutie:

1. Konvenčné a nekonvenčné strojárske technológie KM TU

2. Konvenčné a nekonvenčné strojárske technológie DM TU

3. Technické materiály - vlastnosti a spracovanie - KM TU

4. Technické materiály - vlastnosti a spracovanie - DM TU

5. Metódy a techniky počítačovej podpory VT TU

 

Okruh otázok na štátne skúšky pre bakalárske štúdium III. Bc - Technológie, manažment a inovácie v strojárskej výrobe v dennej a kombinovanej forme štúdia a pre bakalárske štúdium Počítačová podpora strojárskej výroby v akademickom roku 2023/2024 sú k dispozícií na stiahnutie:

1. Progresívne výrobné technológie TU (DM + KM)

2. Aplikácia CAx v strojárskej technológii  TU (DM + KM)

 

Zoznam štátnicových komisií 23_24_KTMaPPV - komisia

Poradie študentov na ŠS

pre ST Ing. a pre PPSV Ing. 27.5. - termín 27_05_2024  

pre PPSV Ing. 28.5.                       - termín 28_05_2024

pre PPSV a TMaISV Bc. 30.5.       - termín 30_05_2024

pre PPSV Bc. 31.5.                         - termín 31_05_2024

 

Šablóna na prezentácie pre BP - šablóna

Šablóna na prezentácie pre DP - šablóna

Aktuálne ROZVRHY pre letný semester 2023 / 2024 nájdete na web stránke katedry v záložke ŠTÚDIUM / ROZVRHY HODÍN
 
attention

Na základe doterajšej výbornej spolupráce s našou univerzitou nám dovoľte, aby sme Vám ponúkli milí študenti možnosť zapojenia sa do štipendijného programu pre rok 2023/2024. Pre viac informácií kliknite na leták. 

 

Udalosti

RoadShow Sumitomo DEMAG

Dňa 21.05.2024 navštívili zástupcovia spoločnosti Sumitomo DEMAG Ústav technologického a materiálového inžinierstva na Strojníckej fakulte TUKE. Táto spoločnosť prezentovala špičkové riešenia v oblasti technológie vstrekovania plastov, vrátane reálnej ukážky na vstrekovacom stroji. Prezentácia bola určená ako pre zamestnancov Ústavu technologického a materiálového inžinierstva, tak aj pre študentov a rovnako pre zástupcov rôznych firiem z KE a okolia. Svojimi odbornými znalosťami z oblasti vstrekovania plastov poukázala na najnovšie trendy, nástroje, ako aj funkcie a riadiace panely zobrazujúce celý proces vstrekovania. Jednou z mnohých funkcií bolo oboznámenie sa s tzv. funkciou activeMeltControl, ktorá prispôsobuje vstrekovací proces zmenám materiálu (vrátane regranulátu), automatickej úprave tlaku, či korekcii kolísania hmotnosti výlisku.   

foto z návštevy: RoadShow Sumitomo DEMAG


Návšteva firmy Volvo Cars

Dňa 14.02.2024 navštívili zástupcovia spoločnosti Volvo Cars Ústav technologického a materiálového inžinierstva na Strojníckej fakulte TUKE. Zaujímali sa o študijné programy orientované na problematiku automobilovej výroby, vedecko-výskumnú činnosť a možnosti vzájomnej spolupráce. Prebehla diskusia o možnosti uplatnenia našich absolventov v rámci spoločnosti. Množstvo študijných programov našej fakulty ponúka širokú škálu absolventov, ktorí môžu nájsť uplatnenie v novo vznikajúcej spoločnosti vo Valaliky Industrial park. V nasledujúcom období zástupcovia spoločnosti Volvo Cars navštívia laboratóriá a pracoviská Strojníckej fakulty.   

foto z návštevy: VOLVO


Návšteva firmy TRUMPF

Dňa 29.11.2023 sa konala exkurzia pre študentov Bc. štúdia TMaISV vo firme TRUMPF Košice, ktorá prezentovala študentom prácu na jednotlivých strojoch, ako aj samotné výhody a nevýhody uplatnenie lasera v procesoch výroby.   

foto z exkurzie: TRUMPF


Návšteva firmy U. S. Steel Košice, Labortest

Dňa 15.11.2023 sa konala exkurzia pre študentov Ing. štúdia PPSV vo firme U. S. Steel Košice, Labortest, ktorá prezentovala študentom realizáciu rôznych chemických analýz, skúšok, rozborov a stanovenia fyzikálnych a mechanických vlastností materiálov.   

foto z exkurzie: U.S.Steel


Oznam pre študentov 1. Ing. ročníka, odbor PPSV 

Dňa 17.10.2023 (utorok) sa uskutoční na Mäsiarskej ulici 74, 1. poschodie, učebňa S12, v čase od 10:50 do 12:20 hod. prednáška/workshop odborníka z praxe z firmy BSH Michalovce.


Oznam pre študentov

Vážení študenti, Siemens Digital Industries Software a SOVA Digital Vás srdečne pozývajú dňa 11. októbra 2023 o 15:15 hod. na stretnutie k téme: Nová generácia vývoja výrobkov pre dnešných inžinierov v platforme Solid Edge.   

bližšie informácie nájdete v letáku


Medzinárodná vedecká konferencia PRO-TECH-MA 2023 a Košický summit inovácií a technológií KSIT 2023 

V dňoch 06. - 08.09.2023 sa konala medzinárodná vedecká konferencia v Herľanoch.   

foto z konferencie: PRO-TECH-MA 2023


Návšteva firmy RF Elements 

Dňa 27.06.2023 sa konala exkurzia pre študentov Ing. štúdia PPSV vo firme RF Elements v ich vývojovo výrobnom centre v Humennom.   

foto z exkurzie: RF elements


Návšteva firmy TRUMPF Slovakia s.r.o

Dňa 13.04.2023 sa konala exkurzia pre študentov Ing. štúdia PPSV vo firme TRUMPF Slovakia s.r.o.  

foto z exkurzie: TRUMPF


Konferencia PRO-TECH-MA 2023

V dňoch 06-08.09 2023 sa uskutoční medzinárodná vedecká konferencia PRO-TECH-MA 2023 a Košický summit inovácií a technológií "KSIT 2023" na mieste Košice - ÚVZ Herľany. 

Viac informácií nájdete na stránke: PRO-TECH-MA 2023


Konferencie PRO-TECH-MA 2022

V dňoch 23-24.06 2022 sa uskutočnila medzinárodná konferencia PRO-TECH-MA 2022 s názvom PROGRESSIVE TECHNOLOGIES AND MATERIALS IN MECHANICAL ENGINEERING na mieste Nowe Depułtycze, Chełm, Poľsko. 

Viac fotiek nájdete vo fotogalérií: PRO-TECH-MA 2022


Medzinárodná konferencia NEWEX o spracovaní kompozitných a nanokompozitných materiáloch

V dňoch 02-04.05 2022 sa uskutočnila medzinárodná konferencia organizovaná v rámci projektu H2020 NEWEX s názvom Výskum a vývoj novej generácie strojov na spracovanie kompozitných a nanokompozitných materiálov na mieste Funchal, Madeira, Portugalsko. Na konferencii odznelo niekoľko hlavných prednášok a prezentácií výskumníkov v rámci výskumnej a vzdelávacej siete NEWEX H2020, financovanej Európskou komisiou prostredníctvom projektu Marie Skłodowska-Curie Actions of H2020, Research and Innovation Staff Exchange (RISE).

Viac fotiek nájdete vo fotogalérií: NEWEX konferencia


Seminár Simulating Manufacturing

Dňa 24.03 2022 sa uskutočnil seminár v priestoroch zasadačky našej katedry KTMaPPV Mäsiarska 74, ktorý bol zameraný na Simulating Manufacturing pomocou nasledovných produktov: 

 - Simulating Forming

 - Simulating Welding

 - Simulating Additive

Viac fotiek nájdete vo fotogalérií: seminar simulating Manufacturing


       Letná škola CEEPUS 2021

Študenti KTMaPPV absolvovali v rámci štipendijného programu CEEPUS študijný pobyt na univerzite Politechnika Svietokrzyska v Kielcach v Poľsku. V rámci dvojtýždňového pobytu mali možnosť absolvovať zaujímavé prednášky, navštíviť centrum laserových technológií, viaceré laboratóriá, ale aj spoznať mesto a jeho okolie v rámci voľného času. V rámci letnej školy navštívili aj 25. ročník výstavy PLASTPOL.

Viac fotiek nájdete vo fotogalérií: letná škola CEEPUS 2021


       Revitalizácia priestorov KTMaPPV

Počas letných mesiacov došlo k obnove areálu priestorov Katedry technológií, materiálov a počítačovej podpory výroby na Mäsiarskej ulici.

Viac fotiek nájdete vo fotogalérií: revitalizácia priestorov KTMaPPV


       PRO-TECH-MA 2020

V dňoch 21.10 2020 sa uskutočnila medzinárodná vedecká konferencia (miesto konania Rzeszów). Bližšie informácie nájdete na stránke

https://protechma2020.prz.edu.pl/main-page

  


       Letná škola CEEPUS

Študenti 2.ročníka inžinierskeho štúdia študijného programu PPSV absolvovali v rámci štipendijného programu CEEPUS študijný pobyt na univerzite Politechnika Świętokrzyska v Kielcach v Poľsku. V rámci dvojtýždňového pobytu mali možnosť absolvovať zaujímavé prednášky, navštíviť centrum laserových technológií, ale aj spoznať mesto a jeho okolie v rámci voľného času.  

         fotogaléria zo študijného pobytu


       PRO-TECH-MA 2019

V dňoch 15 - 17.09 2019 sa uskutoční medzinárodná vedecká konferencia v Herľanoch. Pozvaní sú všetci záujemcovia zo Slovenska a zo zahraničia. Bližšie informácie nájdete na stránke:  

         https://www.sjf.tuke.sk/kstam/protechma/


       Deň otvorených dverí 2019

        Fotogaléria deň otvorených dverí

Dňa 20. marca 2019 sa konalo v Univerzitnej knižnici Technickej univerzity v Košiciach podujatie s názvom ,,Deň otvorených dverí", ktorého sa zúčastnila široká vedecká i laická verejnosť ako aj študenti a učitelia stredných škôl. V rámci podujatia Dňa otvorených dverí, zamestnanci Katedry strojárskych technológií a materiálov informovali o možnostiach štúdia Bc. študijného programu Technológie, manažment a inovácie strojárskej výroby ako aj o poznatkoch, ktoré môžu študenti získať a potom uplatniť v praxi po vyštudovaní ďalších študijných programov na KSTaM. 


newex HORIZON 2020 - NEWEX projekt

                    Fotogaléria

Dňa 25-26.02.2019 sa konalo na KSTaM stretnutie manažmentu a workshop v rámci medzinárodného projektu NEWEX s názvom „Výskum a vývoj novej generácie strojov pre spracovanie kompozitných a nanokompozitných materiálov“, kde ide o návrh a výrobu nového inovatívneho vytlačovacieho stroja. Realizácia tohto projektu podporuje skutočnú spoluprácu medzi priemyslom a školstvom, ktorá má kľúčový význam z hľadiska európskej stratégie rozvoja vo výskumnej oblasti.  


Snímka1

STEEL Park

Kreatívna fabrika
Na našej katedre pod vedením prof. Ing. Emila Spišáka, CSc. a Ing. Juraja Hudáka, CSc. ako aj ďalších pedagógov, pracovníkov a študentov a garantom projektu U.S. Steel Košice bol postupne pripravovaný a realizovaný jeden z exponátov - výroba autíčka z oceľového plechu. 


 

sutaz icon

 

Súťaž

Fotogaléria

Dňa 19.3.2015 sa konala súťaž študentov SjF TU v Košiciach v programovaní CNC strojov. Pripravila ju Katedra počítačovej podpory technológií a Katedra strojárskych technológií a materiálov pod záštitou dekana Strojníckej fakulty Dr.h.c. mult. prof. Ing. Františka TREBUŇU, CSc.


7 512

 

Konferencia

 

V dňoch 7. a 9. 10. 2015 sa uskutočnila medzinárodná vedecká konferencia Pro-tech-ma 2015 a Povrchové inžinierstvo 2015, ktorú organizovala Katedra strojárskych technológií a materiálov v spolupráci s univerzitami Politechnika Rzeszowska a POlitechnika Lubelska z Poľks. Konferencia sa konala v hoteli Hubert v Gerlachove v prostredí Vysokých Tatier.

EUR-ACE akreditácia študijného programu Počítačová podpora strojárskej výroby

Akreditáciou EUR-ACE získa vysoká škola značku EUR-ACE, ktorá jej umožňuje zaradiť sa medzi popredné európske univerzity a vysoké školy, ktoré túto značku už získali. Študentom poskytuje istotu, že absolvovaním EUR-ACE akreditovaného štúdia, budú spĺňať najprísnejšie kritériá kladené na absolventov v európskej podnikovej praxi. Značka EUR-ACE garantuje, že jej držiteľ spĺňa náročné kritériá, ktoré sa týkajú nielen organizácie, ale aj obsahu a výstupov študijného programu.

 

EUR ACE Bachelor   EUR ACE Master

Kalendár

Žiadna udalosť nie je v kalendári
Máj 2024
pon uto str štv pia sob ned
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zváračská škola

 

zvaracska skola

 

cert1 001

 tuke mais mail telefon stravovanie kniznica zamestnanci

"Ideas alone have little worth. The value of innovation lies in its practical implementation"

 

Werner von Siemens (in letter to his brother Carl, 1865)

katedra mapa

Mäsiarska 74
040 01 Košice - staré mesto
Slovenská republika

Kontakt

Katedra technológií, materiálov a počítačovej podpory výroby
Ústav technologického a materiálového inžinierstva
Strojnícka fakulta
Technická univerzita v Košiciach

 

Vedúci katedry a riaditel ústavu: prof. Ing. Emil Spišák, CSc.
tel.: 055/602 3502
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 

Sekretariát: Ing. Eva Krupárová
tel.: 055/602 3502
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 

https://www.facebook.com/KatPPT

 

budova