ÚvodKonferencia doktorandov Novus Scientia 2018 je zameraná na prezentáciu výsledkov výskumu doktorandov strojníckych fakúlt a im príbuzných fakúlt technických univerzít a vysokých škôl. Konferencia poskytuje študentom doktorandského štúdia prezentovať výsledky ich vedeckého bádania, diskutovať o nich v širšom kontexte, nadviazať spoluprácu medzi pracoviskami a jednotlivcami s príbuzným výskumným zameraním a skvalitniť tak vedecké bádanie na úrovni doktorandského štúdia. Konferencia sa bude konať pod záštitou dekana Strojníckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach Dr.h.c. mult. prof. Ing. Františka Trebuňu, CSc.