DOMOV

Ďalší úspech Katedry energetickej techniky na 26. Medzinárodnom strojárskom veľtrhu v Nitre

 

Katedra zaznamenala na 26. Medzinárodnom strojárskom veľtrhu v Nitre v poradí už tretí úspech, kde sme získali cenu veľtrhu Techfórum 2019 s exponátom:

PROTOTYP VODÍKOVÉHO METALHYDRIDOVÉHO KOMPRESORA S TEPELNÝM ČERPADLOM

Naše poďakovanie patrí vedeniu Strojníckej fakulty za podporu a vytvorenie zázemia pre výskum v oblasti vodíkových technológií, firme Tatramat - ohrievače vody, s.r.o. za kooperáciu pri výrobe a optimalizácii tepelného čerpadla a agentúre APVV za pridelenie finančných prostriedkov v rámci riešeného projektu APVV-15-0202.

Detailný popis nájdete TU

 IMG 20190522 082242 m

msv 6 m

msv 2 m

msv 7 m

 

Tím pracovníkov z Katedry energetickej techniky pod vedením doc. Ing Tomáša Brestoviča, PhD. obdržal dňa 08.11.2018 z rúk ministerky školstva, vedy, výskumu a športu SR JUDr. Mgr. Martiny Lubyovej, PhD. a generálneho riaditeľa sekcie vedy a techniky ministerstva školstva pána Bc. PhDr. Mareka Hajduka, PhD. ocenenie Vedecko-technický tím roka 2018 za implementáciu vodíkových technológii v oblasti energetiky a automobilového priemyslu. Členmi tímu sú: doc. Ing Tomáš Brestovič, PhD.; prof. Ing. Mária Čarnogurská, CSc.; doc. Ing. Natália Jasminská, PhD.; doc. Ing. Marián Lázár, PhD.

 

Odkaz na oficiálne oznámenie MŠVVaŠ

Článok na stránkach CVTISR

IMG 9553

IMG 9544

56305

56249

P1120494

 

Účasť katedry na 60. MSV v Brne

Katedra energetickej techniky sa po úspechu na 25. Medzinárodnom strojárskom veľtrhu v Nitre, zúčastnila aj na 60. Medzinárodnom strojárskom veľtrhu v Brne, tentokrát však  nesúťažne. Aj napriek tomu, že sa model autíčka na vodíkové palivové články nezapojil do súťaže, priťahoval veľkú pozornosť tak odbornej, ako aj laickej verejnosti, ktorá zavítala na strojársky veľtrh. V priebehu 5 dní sa pri stánku Technickej univerzity v Košiciach vystriedalo veľké množstvo návštevníkov, čo naznačuje, že projekty, ktoré sa rozvíjajú na Katedre energetickej techniky predstavujú možnosť širokého uplatnenia v budúcnosti.

42840318 1071921069642489 828643205946802176 n

42849262 1071848566316406 5414169162689806336 n

42916032 1071882146313048 7822050755086385152 n

43018950 1071850932982836 3277474077400367104 n

Ďalší úspech Katedry energetickej techniky na 25. Medzinárodnom strojárskom veľtrhu v Nitre

 

Katedra zaznamenala ďalší významný úspech na 25. Medzinárodnom strojárskom veľtrhu v Nitre, kde sme získali cenu veľtrhu s exponátom:

 Model vodíkového automobilu využívajúceho pre pohon palivový článok a metalhydridové materiály

Detailný popis nájdete TU

 

cena big
 
nitra2018 2sm
 
IMG 20180716 134740
 
IMG 20180716 134611

PREČO ŠTUDOVAŤ ENERGETICKÉ STROJE A ZARIADENIA?

 • absolvent odboru má veľkú perspektívu zamestnať sa v odbore,
 • zaujímavé  pozície sú v energetickom sektore, životnom prostredí, štátnej správe
 • absolventi patria k vysokokvalifikovaným a na trhu práce žiadaným odborníkom,
 • majú možnosť uplatniť sa v mnohých oblastiach vývoja a výskumu energetických strojov a zariadení, dokážu konkurovať absolventom aj v medzinárodnom meradle

 

PONÚKAME TI

 • kvalitné štúdium v špičkových laboratóriách,
 • možnosť pokračovať v III. stupni vysokoškolského štúdia,
 • schopných a ústretových pedagógov,
 • perspektívu pracovného uplatnenia v odbore,
 • riešenie diplomových prác v konkrétnom podniku

 

Laboratórium plazmového reaktora

 

Laboratórium vodíkových technológii

 

 Výučba v moderných učebniach

 

 

 

BUDEŠ PRIPRAVENÝ

 • riešiť úlohy z oblasti technológie výroby energie z klasických a obnoviteľných zdrojov
 • riešiť úlohy z oblasti návrhu energetických zariadení s využitím numerických metód riešenia
 • navrhovať zariadenia na výrobu, distribúciu i pre spotrebu energie z akéhokoľvek energetického nosiča
 • poskytovať služby z oblasti poradenstva a energetického audítorstva pracovať vo vývoji a výskume s vysokou mierou samostatnosti

NAUČÍME ŤA

 • pracovať s výpočtovou technikou pre numerické výpočty na dokonalej úrovni
 • samostatne rozhodovať pri výbere vhodného zdroja energie pre ad hoc riešenia
 • prijímať výzvy a navrhovať riešenia pre samostatnú činnosť v odbore

 

mapa ket