Úvod

V pondelok 25.4.2016 sa uskutoční katedrové kolo ŠVOČ. Katedrového kola by sa mali zúčastniť všetci študenti 2. ročníka inžinierskeho štúdia v št. programe ARSP.

Do katedrového kola je potrebné si pripraviť prezentáciu na 10 minút a aj písomnú prácu v rozsahu 15 až 20 strán textu. Víťazi postupujú do fakultného kola, v ktorom môžu získať hodnotné ceny.

 

 

Rozvrh pre I ročník inžinierské denné štúdium, študijný program Automatizácia a riadenie strojov a procesov

Rozvrh_ID_I_ARSP_LS1516.pdf

 

Rozvrh pre I ročník inžinierské denné štúdium, študijný program Automatizácia a riadenie strojov a procesov

Rozvrh_ID_II_ARSP_LS1516.pdf

 

phoca thumb l img 4821

Info Slide

The new info slide script slides content over top of images such as shown here. It can be applied to any Vertex template. Read more...

 

phoca thumb l img 7203

File Compression

Vertex 2 adds the ability to consolidate all core template css and js files into compressed files to increase performance. Read more...

 

phoca thumb l img 7209