Ústav manažmentu, priemyselného a digitálneho inžinierstva

Košice

© 2018

                             Košice „2018“

 XXI. medzinárodná vedecká konferencia

„Trendy  a inovatívne prístupy v podnikových procesoch“

Košice

SLOVENSKO

 

XXI. International Scientific Conference

„Trends and Innovative Approaches in Business Processes “

Košice

SLOVAKIA

Trendy a inovatívne prístupy v podnikových procesoch

                                                               XXI. medzinárodná vedecká konferencia

                                                                                                   21. december 2018