Ústav manažmentu, priemyselného a digitálneho inžinierstva

Košice

© 2017

                             Košice „2017“

 XX. medzinárodná vedecká konferencia

„Trendy  a inovatívne prístupy v podnikových procesoch“

Košice

SLOVENSKO

 

XX. International Scientific Conference

„Trends and Innovative Approaches in Business Processes “

Košice

SLOVAKIA

Trendy a inovatívne prístupy v podnikových procesoch

                                                               XX. medzinárodná vedecká konferencia

                                                                                                   19. december 2017