Katedra priemyselného inžinierstva a manažmentu

Košice

© 2015

                             Košice „2015“

 XVIII. medzinárodná vedecká konferencia

„Trendy  a inovatívne prístupy v podnikových procesoch“

Košice

SLOVENSKO

 

XVIII. International Scientific Conference

„Trends and Innovative Approaches in Business Processes “

Košice

SLOVAKIA

Trendy a inovatívne prístupy v podnikových procesoch

                                                               XVIII. medzinárodná vedecká konferencia

                                                                                                   15. december 2015