Katedra priemyselného inžinierstva a manažmentu

Košice

© 2014

                             Košice „2014“

 XVII. medzinárodná vedecká konferencia

„Trendy  a inovatívne prístupy v podnikových procesoch“

Košice

SLOVENSKO

 

XVII. International Scientific Conference

„Trends and Innovative Approaches in Business Processes “

Košice

SLOVAKIA

Trendy a inovatívne prístupy v podnikových procesoch

                                                               XVII. medzinárodná vedecká konferencia

                                                                                                   19. december 2014