Katedra manažmentu a ekonomiky

Košice

© 2010

                             Košice „2010“

 XIII. medzinárodná vedecká konferencia

„Trendy  a inovatívne prístupy v podnikových procesoch“

Košice

SLOVENSKO

 

XIII. International Scientific Conference

„Trends and Innovative Approaches in Business Processes “

Košice

SLOVAKIA

Trendy a inovatívne prístupy v podnikových procesoch

                                                               XIII. medzinárodná vedecká konferencia

                                                                                                   december 2010