Katedra manažmentu a ekonomiky

Stará Lesná

© 2008

TBMS 2008

Trendy v systémoch riadenia podnikov

XI. Medzinárodná vedecká konferencia

9. - 11. december 2008