Meno:*
Priezvisko:*
Dátum narodenia:* /DD.MM.RRRR/
Adresa bydliska:*
Email:*
Telefón:*
 ----------------------- SLOVENSKÍ ŠTUDENTI ------------------------              ----------------------------------- UKRAJINSKÍ ŠTUDENTI -----------------------------------
Typ ukončenej strednej školy:* Gymnázium   OA   SPŠ   SOU   iná SŠ           Gymnázium (UA)   VVSŠ (UA)   Lýceum (UA)   Kolégium (UA)
Úroveň mojich znalostí:* Potrebujem si zopakovať "všetko"     Potrebujem si zopakovať "drobnosti"
Termín kurzu:* 12. – 16. september 2023 (Voľných miest: 58) 19. – 22. september 2023 (Voľných miest: 84)
* Záväzne sa prihlasujem na bezplatný Prípravný kurz stredoškolskej matematiky na SjF TUKE.
* Týmto udeľujem Strojníckej fakulte TUKE súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov uvedených v tejto prihláške podľa zák. č. 18/2018 Z.z. o ochrane
osobných údajov v znení neskorších predpisov na účely zapojenia sa do Prípravného kurzu stredoškolskej matematiky. Súhlas so spracúvaním osobných
údajov platí do jeho odvolania a je ho možné kedykoľvek písomne odvolať.
  Všetky položky označené * sú povinné!